Ιατρικά Δικαιολογητικά Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. Καρράς»

Για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί (η τον γενικό ιατρό). Συμπλήρωση του ΑΔΥΜ από ιατρό άλλης ειδικότητας δεν γίνεται αποδεκτή. Το ΑΔΥΜ ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης του μαθητή στο Νηπιαγωγείο (προνήπιο – νήπιο). Αν μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς υποχρεούνται άμεσα να καταθέσουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς».

Για την πρώτη εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο μας απαιτείται – σύμφωνα με την παρ. 4 εδ.α΄ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 – το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών εμβόλια. Αν ο εμβολιασμός του παιδιού παρουσιάζει ελλείψεις, πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην εγγραφή του.

Επίσης, κατά την πρώτη εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο μας συστήνεται να γίνει προληπτικός έλεγχος της όρασης (οφθαλμολογική εξέταση) και της ακοής (ακοόγραμμα) του μαθητή, με σκοπό να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των μαθητών στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς», αποτελεί η υποβολή Ιατρικής Βεβαίωσης, η οποία ισχύει για ένα (1) σχολικό έτος και είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή, μετά από πλήρη κλινική και δερματολογική εξέταση. Συμπλήρωση της Ιατρικής Βεβαίωση από ιατρό άλλης ειδικότητας δεν γίνεται αποδεκτή.

Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο.

Ιατρικά δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ.Καρράς»:

Τα έντυπα μπορείτε να τα  εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους. Η Ιατρική Βεβαίωση υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της κολύμβησης.

 

 

Ιατρικά Δικαιολογητικά Δημοτικών Σχολείων ΕΕΙ

Για την εγγραφή των μαθητών στην 1η και στην 4η τάξη των Δημοτικών Σχολείου του ΕΕΙ καθώς και για την πρώτη εγγραφή μαθητών σε ενδιάμεση τάξη, απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί (ή τον γενικό ιατρό). Συμπλήρωση του ΑΔΥΜ από ιατρό άλλης ειδικότητας δεν γίνεται αποδεκτή. Το ΑΔΥΜ (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ) έχει ισχύ τριών (3) σχολικών ετών. Αν μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς υποχρεούνται άμεσα να καταθέσουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Για την εγγραφή μαθητών στην 1η τάξη Δημοτικού καθώς και για πρώτη εγγραφή μαθητών σε ενδιάμεση τάξη απαιτείται – σύμφωνα με την παρ. 4 εδ.α΄ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 – το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια. Αν ο εμβολιασμός του παιδιού παρουσιάζει ελλείψεις, πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην εγγραφή του.

Επίσης, κατά την εγγραφή των μαθητών στην 1η τάξη Δημοτικού, καθώς και για την πρώτη εγγραφή μαθητών σε ενδιάμεση τάξη, συστήνεται να γίνει προληπτικός έλεγχος της όρασης (οφθαλμολογική εξέταση) και της ακοής (ακοόγραμμα) του μαθητή, με σκοπό να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος.

Επιπλέον, οι γονείς οφείλουν να υποβάλουν κάθε χρόνο, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή στο νέο σχολικό έτος, Ιατρική Βεβαίωση, η οποία ισχύει για ένα (1) σχολικό έτος και είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή, μετά από πλήρη κλινική και δερματολογική εξέταση. Συμπλήρωση της Ιατρικής Βεβαίωση από ιατρό άλλης ειδικότητας δεν γίνεται αποδεκτή.

Η ίδια Ιατρική Βεβαίωση θα χρησιμοποιείται επιπλέον για να συμμετέχει ο μαθητής στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και να λαμβάνει μέρος σε σχολικά πρωταθλήματα (Διασχολικούς αγώνες, Α.Σ.Ι.Σ., Νομαρχιακούς αγώνες – Πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα κ.ά.), εφόσον έχει επιλεγεί προς τούτο από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής, καθώς και σε κάθε πρόσθετη προαιρετική δραστηριότητα του ΕΕΙ (Ειδικά Προγράμματα, Άσκηση – Άθληση, Ωδείο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών κ.λπ.), στην οποία πιθανώς εγγραφεί ο μαθητής εντός του ιδίου σχολικού έτους.

Από την 5η τάξη των Δημοτικών Σχολείων για όσους μαθητές συμμετέχουν στα αγωνιστικά τμήματα ή σε αγώνες είναι επιθυμητήη κατάθεση κατά την εγγραφή τους στο νέο σχολικό έτος Έκθεσης Προαγωνιστικού Καρδιολογικού Ελέγχου,η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται αποκλειστικά από καρδιολόγο. 

Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο.

Ιατρικά δικαιολογητικά ανά τάξη:

Τα έντυπα μπορείτε να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους. Η Ιατρική Βεβαίωση υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν έχουν κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της κολύμβησης.


 

Ιατρικά Δικαιολογητικά Γυμνασίων, Λυκείων και IBDP ΕΕΙ

Για την εγγραφή των μαθητών στην 1η τάξη του Γυμνασίου και στην 1η τάξη του Λυκείου του ΕΕΙ, καθώς και για την πρώτη εγγραφή μαθητών στο IBDP ή σε ενδιάμεση τάξη, απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Το ΑΔΥΜ (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ) έχει ισχύ τριών (3) ετών. Αν μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών, οι γονείς υποχρεούνται να καταθέσουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στη σχολική μονάδα φοίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΔΥΜ έως την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών συμπληρώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί (ή τον γενικό ιατρό). Για ηλικία μεγαλύτερη των δεκαέξι (16) ετών, το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από παθολόγο ή καρδιολόγο ή γενικό ιατρό. Συμπλήρωση του ΑΔΥΜ από ιατρό άλλης ειδικότητας δεν γίνεται αποδεκτή. Κατ’ εξαίρεση, το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από παιδίατρο για ηλικία μεγαλύτερη των δεκαέξι (16) ετών, εφόσον ο μαθητής παρακολουθείται από ειδική παιδιατρικής μονάδα για ασθένειες ειδικών νοσημάτων ή η βιολογική του ωρίμανση αντιστοιχεί σε παιδική ηλικία. 

Για την πρώτη εγγραφή μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη Γυμνασίου, Λυκείου ή IBDP, απαιτείται το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια. Αν ο εμβολιασμός του παιδιού παρουσιάζει ελλείψεις, πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην εγγραφή του.

Επίσης, κατά την πρώτη εγγραφή μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη Γυμνασίου, Λυκείου ή IBDP συστήνεται να γίνει Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται και υπογράφεται αποκλειστικά από καρδιολόγο.

Επιπλέον, οι γονείς οφείλουν να υποβάλουν κάθε χρόνο, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή στο νέο σχολικό έτος, Ιατρική Βεβαίωση, η οποία ισχύει για ένα (1) σχολικό έτος και είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη μετά από πλήρη κλινική και δερματολογική εξέταση. Η Ιατρική Βεβαίωση έως την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών συμπληρώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί. Για ηλικία μεγαλύτερη των δεκαέξι (16) ετών, η Ιατρική Βεβαίωση συμπληρώνεται από παθολόγο ή καρδιολόγο. Συμπλήρωση της Ιατρικής Βεβαίωσης από ιατρό άλλης ειδικότητας δεν γίνεται αποδεκτή.

Η ίδια Ιατρική Βεβαίωση θα χρησιμοποιείται επιπλέον για να συμμετέχει ο μαθητής στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και να λαμβάνει μέρος σε σχολικά πρωταθλήματα (Διασχολικούς αγώνες, Α.Σ.Ι.Σ., Νομαρχιακούς αγώνες – Πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα κ.ά.), εφόσον έχει επιλεγεί προς τούτο από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής, καθώς και σε κάθε πρόσθετη προαιρετική δραστηριότητα του ΕΕΙ (Ειδικά Προγράμματα, Άσκηση – Άθληση, Ωδείο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών κ.λπ.), στην οποία πιθανώς εγγραφεί ο μαθητής εντός του ιδίου σχολικού έτους.

Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο.

Απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά ανά τάξη:

Τα έντυπα μπορείτε να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους. Η Ιατρική Βεβαίωση υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν έχουν κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της κολύμβησης.