Στις εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων του Σωματείου «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» (ΕΕΙ) λειτουργούν Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών (“Ιατρεία”).

Η λειτουργία των Σταθμών Πρώτων Βοηθειών δεν επιβάλλεται από την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία και αποτελεί προσφορά του Κολλεγίου Αθηνών προς τους μαθητές του.

Οι Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών είναι στελεχωμένοι με νοσηλεύτριες, ο ρόλος των οποίων περιορίζεται στην παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών και την άμεση αντιμετώπιση απλών συμπτωμάτων. Στους Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών δεν παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, διάγνωση ή αιτιολογική θεραπεία.

  • Σε περίπτωση συμπτωμάτων τα οποία δεν υποχωρούν σε εύλογο χρονικό διάστημα ή κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη ιατρικής αξιολόγησης, καλούνται οι γονείς να παραλάβουν τον μαθητή από το Σχολείο.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιοι μαθητές προσέρχονται αδικαιολόγητα με μεγάλη συχνότητα στα ιατρεία με σκοπό να αποφύγουν την παρακολούθηση μαθημάτων, ενημερώνονται σχετικά οι γονείς τους από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας φοίτησης αυτών.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, καλείται το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και ενημερώνονται οι γονείς. Σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς δεν απαντήσουν στην κλήση, καλούνται τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (emergency phone). Το ΕΚΑΒ μεταφέρει τον μαθητή στο εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο.

Εφόσον οι γονείς επιθυμούν να μεταφερθεί το παιδί τους σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, τότε εκείνοι και μόνο εκείνοι θα πρέπει να τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ και να ακυρώσουν την κλήση. Κλήση στο ΕΚΑΒ δεν ακυρώνεται σε καμία περίπτωση από μέλος του προσωπικού του Σχολείου.

Από το σχολικό έτος 2022-2023, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς με ασθενοφόρο σε τρία ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, κατόπιν επιθυμίας και σχετικής συγκατάθεσης των γονέων προς τούτο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς επιθυμούν μεταφορά του παιδιού τους σε διαφορετικό ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα θα πρέπει να φροντίσουν για τη μεταφορά του σε αυτό με ασθενοφόρο οι ίδιοι.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος ή των προαιρετικών απογευματινών δραστηριοτήτων ή κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων του Σχολείου (εκδρομές - μετακινήσεις, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ), η νοσηλεύτρια ή άλλο μέλος του προσωπικού του Σχολείου με τις οδηγίες της Ιατρικής Υπηρεσίας, παρέχει Πρώτες Βοήθειες και χορηγεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ο γονέας ενημερώνεται σχετικά το συντομότερο δυνατό.

Όταν τα παιδιά εμφανίζουν απλά συμπτώματα, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, πόνους από την περίοδο (εμμηνορρυσία), ρινική συμφόρηση κλπ κρίνεται συχνά σκόπιμο να λάβουν Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ ΣΥ. ΦΑ. / Over-The-Counter medications OTC) με σκοπό να ανακουφιστούν από τα συμπτώματά τους και αν είναι σε θέση, να συνεχίσουν την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους στο Σχολείο (πρωινό πρόγραμμα, προαιρετικές απογευματινές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες του σχολείου, όπως εκδρομές-μετακινήσεις, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ). Η νοσηλεύτρια ή άλλο μέλος του προσωπικού του Σχολείου με την υπόδειξη της Ιατρικής Υπηρεσίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, χορηγεί το κατάλληλο φάρμακο για απλά συμπτώματα τα οποία δεν απαιτούν ιατρική εκτίμηση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του γονέα.

Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργικών συμπτωμάτων σε μαθητή, κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος ή των προαιρετικών απογευματινών δραστηριοτήτων ή κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων του σχολείου (εκδρομές - μετακινήσεις, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ), η νοσηλεύτρια ή άλλο μέλος του προσωπικού του Σχολείου με υπόδειξη της Ιατρικής Υπηρεσίας, χορηγεί αντιισταμινικό φάρμακο, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του γονέα.

Σε περίπτωση ανάγκης χορήγησης φαρμάκου από μέλος του προσωπικού του Σχολείου κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος ή των προαιρετικών απογευματινών δραστηριοτήτων ή κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων του Σχολείου (εκδρομές - μετακινήσεις, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ), το φάρμακο θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί στο σχολείο στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από σαφή ιατρική οδηγία, η οποία θα περιλαμβάνει τη δόση και την ώρα χορήγησης και θα είναι υπογεγραμμένη από τον ιατρό ή τον γονέα. Η οδηγία αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της νοσηλεύτριας της σχολικής μονάδας φοίτησης του παιδιού.

1. Έγκαιρη προσκόμιση ιατρικών δικαιολογητικών

Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν εγκαίρως στη σχολική μονάδα φοίτησης τα απαιτούμενα Ιατρικά Δικαιολογητικά για την τάξη και τις δραστηριότητες του παιδιού.

2. Επικαιροποίηση ΑΔΥΜ σε περίπτωση μεταβολής κατάστασης υγείας

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής της κατάστασης υγείας του παιδιού, οι γονείς υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή - ΑΔΥΜ στη σχολική μονάδα φοίτησης.

3. Αποστολή Ιατρικής Βεβαίωσης και «Σχεδίου Δράσης» σε περίπτωση χρόνιου ή σοβαρού νοσήματος

Αν το παιδί πάσχει από χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, οι γονείς υποχρεούνται να αποστείλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης, επιπλέον του ΑΔΥΜ, σχετική έγγραφη ενημέρωση από τον θεράποντα ιατρό και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με το πρόβλημα υγείας και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο («Σχέδιο Δράσης»).