Η ασφάλεια όλων στους χώρους του Σχολείου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Ειδικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του Κολλεγίου Αθηνών και υπάλληλοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας παρέχουν φύλαξη όλο το 24ωρο και στα δύο campus του Σχολείου.