ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Προτείνεται η συμπλήρωση της φόρμας απο υπολογιστή ή tablet (όχι απο κινητό τηλέφωνο)

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.


Προσωπικά Στοιχεία
Φύλο *
Οικογενειακή Κατάσταση *
Τέκνα *
Στοιχεία Εκπαίδευσης
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Βασικό Πτυχίο)
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Δεύτερο Βασικό Πτυχίο, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό)
Εκπαιδευτική Εμπειρία
Ξένες Γλώσσες
Γνώση - Χειρισμός Η/Υ
Σεμινάρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συγγραφικό Έργο - Δημοσιεύσεις
Υποτροφίες - Ακαδημαϊκές Διακρίσεις
Εξωεπαγγελματικές Δραστηριότητες - Ενδιαφέροντα
Συμμετοχή σε Συλλόγους, Σωματεία, Ενώσεις
Κριτήριο Επιλογής του Κολλεγίου
Μελλοντικοί Επαγγελματικοί Στόχοι
Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού σήμερα
Συστάσεις
Είστε εγγεγραμμένος/η στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών;
Βιογραφικό Σημείωμα

(Word ή PDF με μέγιστο μέγεθος 2Mb)

Συνοδευτική Eπιστολή
Υποβολή Αίτησης στο Παρελθόν *
Έχετε συγγενή που εργάζεται στο Ε.Ε.Ι.; *
Δηλώσεις προς Ε.Ε.Ι.
Συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία ειδικών δεδομένων που δηλώνω με την αίτηση πρόσληψής μου (πχ. δεδομένα που δηλώνουν εθνοτική καταγωγή ή δεδομένα υγείας).
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι, σε περίπτωση μη πρόσληψής μου, να διατηρήσει το Ε.Ε.Ι. την αίτησή μου (με τις δηλωθείσες πληροφορίες) και το βιογραφικό μου σημείωμα, για διάστημα 2 ετών, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί μου σε περίπτωση μελλοντικής ευκαιρίας για απασχόληση