Το Κολλέγιο Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-25 θα απονείμει Υποτροφίες Αριστείας σε μαθητές με κριτήρια την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση και την εξαιρετική διαγωγή τους. Αναλυτικά θα απονεμηθούν:

α΄ Γυμνασίου

α) Μέχρι έξι (6) πλήρεις Υποτροφίες σε μαθητές που θα αριστεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

β) Μέχρι τρεις (3) σε μαθητές της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και μέχρι τρεις (3) σε μαθητές της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού, που θα πρωτεύσουν στις προαιρετικές διαγνωστικές εξετάσεις της 6ης Δημοτικού.

Α΄ Λυκείου

α) Μέχρι τέσσερις (4) πλήρεις Υποτροφίες σε μαθητές που θα αριστεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

β) Μέχρι δύο (2) πλήρεις Υποτροφίες σε μαθητές της γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και μέχρι δύο (2) πλήρεις Υποτροφίες  σε μαθητές  της γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους (τελικό Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας γ΄ Γυμνασίου).

International Baccalaureate Diploma Programme

Μία πλήρη Υποτροφία Αριστείας σε μαθητή που θα αριστεύσει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Οι Υποτροφίες Αριστείας καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και συνεχίζουν να χορηγούνται στους μαθητές μέχρι την αποφοίτησή τους, εφόσον συγκαταλέγονται στο 10% των μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους και έχουν εξαιρετική διαγωγή. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται από το Κολλέγιο  η συνέχιση της υποτροφίας.

Για τις Υποτροφίες Αριστείας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αίτηση των γονέων. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται στους πρωτεύσαντες μαθητές, με απόλυτη σειρά επιτυχίας/βαθμολογική κατάταξη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Αριστείας.

Σε περίπτωση μη αποδοχής από τους δικαιούχους, η Υποτροφία δε μεταβιβάζεται στους επόμενους σε βαθμολογία μαθητές.

Επίσης, για το σχολικό έτος 2024-2025 το Κολλέγιο θα προσφέρει σε μαθητές που δεν έλαβαν Υποτροφία Αριστείας τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής οικονομικής στήριξης στους εξήντα (60) πρώτους που επιτύχουν την εισαγωγή τους στην α΄ Γυμνασίου και στους είκοσι (20) πρώτους της Α΄ Λυκείου, με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν βάσει των κριτηρίων του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου και θα είναι αμετάκλητες.