Υποτροφίες Αριστείας

Υποτροφίες Αριστείας απονέμονται σε μαθητές με κριτήρια την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση και τη διαγωγή τους. Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα απονεμηθούν οι ακόλουθες υποτροφίες: 

Α) Σε εξωτερικούς μαθητές που θα λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 (7 Μαΐου 2022) για την εισαγωγή τους στην Α΄ Γυμνασίου, την Α΄ Λυκείου και το πρώτο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) του Κολλεγίου, ως εξής: 

  • Μέχρι πέντε υποτροφίες σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, που θα πρωτεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 για την Α’ Γυμνασίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300.
  • Μέχρι τρεις υποτροφίες σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, που θα πρωτεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 για την Α΄ Λυκείου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300. 
  • Μέχρι μία υποτροφία σε μαθητή της Α΄ Λυκείου, που θα πρωτεύσει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 για το πρώτο έτος του IBDP. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Αγγλική Γλώσσα, Μαθηματικά και Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300.

Β) Σε μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού:

  • Μέχρι πέντε υποτροφίες σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, που θα πρωτεύσουν στις Γραπτές Εξετάσεις της 6ης Δημοτικού (Ελληνικά, Αγγλικά και Μαθηματικά). Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300. 
  • Μέχρι τρεις υποτροφίες σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους (τελικό Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας Γ΄ Γυμνασίου).
  • Μέχρι μία υποτροφία σε μαθητή της Α΄ Λυκείου, που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία (τελικό Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας Α΄ Λυκείου) μεταξύ των μαθητών που θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στο ΙΒDP του Κολλεγίου.

Όλοι οι μαθητές που θα πληρούν το κριτήριο της αριστείας θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων, για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου και με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης του Σχολείου για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού).

Οι Υποτροφίες Αριστείας καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και συνεχίζουν να χορηγούνται στους μαθητές μέχρι την αποφοίτησή τους από τη σχολική μονάδα του Γυμνασίου ή του Λυκείου στην οποία εγγράφονται (δηλαδή επί τρία χρόνια), εφόσον σε κάθε τάξη συγκεντρώνουν βαθμολογία 19/20. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται επιπλέον το κόστος των σχολικών λεωφορείων και ποσό έως 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης.

Όσοι μαθητές δεν θα λάβουν Υποτροφία Αριστείας και, εφόσον οι οικογένειές τους έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Αριστείας.

 

Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος

Χορηγούνται Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Mουσική ή Eικαστικά):

  • Μέχρι τρεις σε μαθητές της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού καθώς και σε μαθητές που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου επιτυγχάνουν πολύ καλή βαθμολογία και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Ζωγραφική).
  • Μέχρι τρεις σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού καθώς και σε μαθητές που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Λυκείου θα επιτυγχάνουν πολύ καλή βαθμολογία και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Ζωγραφική).

Οι μαθητές που θα διακριθούν θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων, για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου και με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης του Σχολείου για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού).

Οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση των υποτρόφων από τη σχολική μονάδα του Γυμνασίου ή του Λυκείου στην οποία εγγράφονται (δηλαδή επί τρία χρόνια), εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας (εξαιρετική επίδοση στον ειδικό τομέα και εξαιρετική διαγωγή). Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται επιπλέον το κόστος των σχολικών λεωφορείων και ποσό έως 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης.

Εάν δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος.

 

Βραβεία Αριστείας

Απονέμονται σε μαθητές που ήδη φοιτούν στο Κολλέγιο και διακρίνονται για την εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοσή τους καθώς και για το συνολικό ήθος και τη διαγωγή τους. Βραβεία Αριστείας δίδονται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Β' Λυκείου με κριτήρια:

  • Τη βαθμολογία των δύο προηγούμενων ετών αθροιστικά (των τάξεων Α΄ και Β΄ για τον μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, των τάξεων Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου για τον μαθητή της Β΄ Λυκείου)
  • Διαγωγή «εξαιρετική» (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων)

Χορηγείται ένα Βραβείο Αριστείας σε κάθε σχολική μονάδα (Γυμνάσιο και Λύκειο) του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.

Στους μαθητές δίδεται Βεβαίωση Αριστείας, που πιστοποιεί την εξαιρετική επίδοσή τους και χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ, που συμψηφίζεται με τα δίδακτρα του επόμενου σχολικού έτους φοίτησής τους στο Κολλέγιο.

Στην περίπτωση μαθητή που δικαιούται το βραβείο και λαμβάνει ήδη πλήρη υποτροφία, το ποσό μπορεί να συμψηφισθεί με τα δίδακτρα για απογευματινά ή θερινά προγράμματα του Κολλεγίου.


 Υποτροφίες Θερινών Προγραμμάτων στην Αμερική

Δίδεται η ευκαιρία σε αριστούχους μαθητές από οικογένειες που δεν έχουν οικονομική ευχέρεια να παρακολουθήσουν θερινά προγράμματα σε πολύ καλά σχολεία/πανεπιστήμια της Αμερικής.

(Τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω της πανδημίας COVID-19).