Το Κολλέγιο Αθηνών απονέμει Υποτροφίες Αριστείας σε μαθητές με κριτήρια την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση και την εξαιρετική διαγωγή τους. Υποτροφίες απονέμονται σε: 

Α) Εξωτερικούς μαθητές που λαμβάνουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην α΄ Γυμνασίου, την Α΄ Λυκείου και στο πρώτο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) του Κολλεγίου 

Β) Μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού

Όλοι οι μαθητές που πληρούν το κριτήριο της αριστείας θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων, για τους μαθητές της γ’ Γυμνασίου και με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού).

Οι Υποτροφίες Αριστείας καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και συνεχίζουν να χορηγούνται στους μαθητές μέχρι την αποφοίτησή τους, εφόσον συγκαταλέγονται στο 10% των μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους και έχουν εξαιρετική διαγωγή. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται επιπλέον το κόστος των σχολικών λεωφορείων και ποσό μέχρι 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης (κατόπιν σχετικής αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών). 

Για τις Υποτροφίες Αριστείας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αίτηση των γονέων. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται στους πρωτεύσαντες μαθητές, με απόλυτη σειρά επιτυχίας/βαθμολογική κατάταξη.

Όσοι μαθητές δεν θα λάβουν Υποτροφία Αριστείας και, εφόσον οι οικογένειές τους έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Αριστείας.