Εισαγωγή στην 3η Δημοτικού

Η εισαγωγή μαθητών στην 3η Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-2022  θα γίνει με ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 και ώρα 08:30 – 13:30 στις εγκαταστάσεις του  Κολλεγίου στο Ψυχικό (Στεφάνου Δέλτα 15).   

Καθεμία από τις δύο δοκιμασίες (Ελληνικά, Μαθηματικά) διάρκειας 60 λεπτών θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών και Μαθηματικών. Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση (50 μονάδες) σε ένα από τα δύο παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση. 

Επίσης οι υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικά στην Αγγλική γλώσσα προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους για να φοιτήσουν σε αντίστοιχο τμήμα του Κολλεγίου (English as a Foreign Language, English as a Second Language, English as a Native Language). Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα γίνει σύντομη γνωριμία των υποψηφίων με τους σχολικούς ψυχολόγους της Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου.

Οι μαθητές που θα εισαχθούν (Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - Κολλέγιο Ψυχικού), θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις εισαγωγής και φοίτησης που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων του Κολλεγίου. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών ([email protected]).