Εισαγωγή στην 3η Δημοτικού

Η εισαγωγή περιορισμένου αριθμού μαθητών άλλων σχολείων στην 3η Δημοτικού γίνεται κατόπιν γραπτών εξετάσεων στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

Ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις, διεξάγονται Εισαγωγικές Εξετάσεις για την 4η, 5η και 6η Δημοτικού. 

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του υποψηφίου μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις, πρέπει:

  • Να συμπληρωθεί η δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, την οποία θα λάβετε μέσω e-mail από το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών.
  • Να αποσταλεί ηλεκτρονικά πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου σε μορφή jpeg για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το οποίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων.
  • Να καταβληθούν εξέταστρα ύψους 120€ στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Κολλεγίου.

 

Όροι του διαγωνισμού

Εξεταζόμενα μαθήματα:

  • Ελληνικά
  • Μαθηματικά

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων βρίσκεται αναρτημένη στα Σχετικά Αρχεία.

Καθεμία από τις δύο δοκιμασίες (Ελληνικά, Μαθηματικά) διάρκειας 60 λεπτών θα βαθμολογηθεί με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων κενών θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Ελληνικών και Μαθηματικών.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση (50%) σε ένα από τα δύο παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν.

Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως μέσω e-mail και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση. 

Επίσης, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικά στην Αγγλική γλώσσα, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους για να φοιτήσουν σε αντίστοιχο τμήμα του Κολλεγίου (English as a Foreign Language, English as a Second Language, English as a Native Language). Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, θα γίνει σύντομη γνωριμία των υποψηφίων με τους σχολικούς ψυχολόγους της Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου.

Οι μαθητές που θα εισαχθούν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του Σχολείου που θα τοποθετηθούν (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού),  εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής και φοίτησης, που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων του Κολλεγίου. 

Τονίζεται επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή και φοίτηση μαθητών στο Κολλέγιο είναι να έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Τ: 210 6798138, 210 6741349

e-mail: [email protected] ή  [email protected]

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΕΤΕ : 100 / 480000-11
ΙΒΑΝ  :  GR93 0110 1000 0000 1004 8000 011
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) ETHNGRAA
ALPHA : 110-00-2002-027669
ΙΒΑΝ  :  GR29 0140 1100 1100 0200 2027 669
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : CRBAGRAAXXX
EUROBANK : 0026. 0025. 48. 0200446696
ΙΒΑΝ  :  GR10 0260 0250 0004 8020 0446 696
ΚΩΔ SWIFT  ( BIC ) : ERBKGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5055-084789-396
  ΙΒΑΝ  :  GR42 0172 0550 0050 5508 4789 396
  ΚΩΔ SWIFT   : PIRBGRAA
 
    

 

Ενημερωτικές Συναντήσεις για τα Δημοτικά του ΕΕΙ

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις για τα προγράμματα σπουδών, την εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Κολλεγίου καθώς και ξεναγήσεις από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ιωάννης Καλογεράς – Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών και Δήμητρα Παναγούλη – Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού).