Για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης και το Πρόγραμμα Υποτροφιών Έκτακτης Ανάγκης:

Βίκυ Λουκέρη, Διευθύντρια

Τ: 210 6798135, 210 6798100 (εσωτ. 4775), email: [email protected]

 

Για τo Πρόγραμμα Υποτροφιών Αριστείας:

Πολυάνθη Τσίγκου, Διευθύντρια

Τ: 210 6798265, email: [email protected]