Σχολικό Ετος 2024-2025

 

Επιλέξτε Πρόγραμμα και Κόμιστρα για κάθε παιδί

1o Παιδί Κόμιστρα
2o Παιδί Κόμιστρα
3o Παιδί Κόμιστρα
4o Παιδί Κόμιστρα

Τροφεία Δημοτικών ΣχολείωνΣύνολο Δίδακτρα:

0.00

Σύνολο Κόμιστρα:

0.00

Σύνολο Τροφεία:

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

0.00
Ημερομηνία Υπολογισμού:
Ο παρών υπολογισμός βασίζεται στα ποσά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διδάκτρων & Κομίστρων του σχολικού έτους 2024 – 2025, όπως αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. και δεν λαμβάνει υπόψη ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την τιμολόγηση.