Σκοπός των Υποτροφιών Ειδικού Ενδιαφέροντος είναι η στήριξη μαθητών με εξαιρετικές επιδόσεις στα Αθλητικά και τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Εικαστικά), ώστε να συνεχίσουν με ιδιαίτερο ζήλο την ενασχόλησή τους και να διακριθούν στον τομέα του ενδιαφέροντός τους.

Το Κολλέγιο Αθηνών για το σχολικό έτος 2024-25 θα απονείμει:

α) Μέχρι τρεις (3) Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολεγίου Ψυχικού καθώς και σε μαθητές που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2024 για την α΄ Γυμνασίου θα εισαχθούν μεταξύ των εξήντα (60) πρώτων και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή στη Μουσική ή στα Εικαστικά.

β) Μέχρι τρεις (3) Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές της γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολεγίου Ψυχικού καθώς και σε μαθητές που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2024 για την Α΄ Λυκείου θα εισαχθούν μεταξυ των είκοσι (20) πρώτων και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή στη Μουσική ή στα Εικαστικά.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξαιρετική διαγωγή πιστοποιημένη είτε με συστατική επιστολή του Διευθυντή (για υποψηφίους 6ης Δημοτικού) ή με Πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων (για υποψηφίους γ΄ Γυμνασίου).

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους που τεκμηριώνουν τις εξαιρετικές επιδόσεις τους σε έναν από τους τρεις τομείς (Αθλητικά, Μουσική, Εικαστικά).

Εάν δεν υπάρξουν επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος

Οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση των υποτρόφων, εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται  οι όροι της υποτροφίας (εξαιρετική επίδοση στον ειδικό τομέα και εξαιρετική διαγωγή). Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας, βάσει των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υπότροφοι, που θα τεκμηριώνουν την πρόοδο και τα επιτευγματά τους στον τομέα στον οποίο διακρίνονται κατά τη διανυθείσα σχολική χρονιά.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2024-25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ