Το Κολλέγιο Αθηνών απονέμει Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Mουσική ή Eικαστικά) , οι οποίοι:

  • Είτε φοιτούν ήδη στην 6η Δημοτικού ή τη γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού
  • Είτε θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στην α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις

Οι μαθητές που θα διακριθούν θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων για τους μαθητές της γ’ Γυμνασίου και με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού).

Οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση των υποτρόφων, εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας (εξαιρετική επίδοση στον ειδικό τομέα και εξαιρετική διαγωγή). Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται επιπλέον το κόστος των σχολικών λεωφορείων και ποσό μέχρι 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης (κατόπιν σχετικής αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών).

Εάν δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος.