Το Κολλέγιο Αθηνών απονέμει Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Mουσική ή Eικαστικά):

• Μέχρι τρεις σε μαθητές της 6ης Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού καθώς και σε μαθητές που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την α΄ Γυμνασίου επιτυγχάνουν πολύ καλή βαθμολογία και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Ζωγραφική).

•Μέχρι τρεις σε μαθητές της γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού καθώς και σε μαθητές που κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄Λυκείου επιτυγχάνουν πολύ καλή βαθμολογία και παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά ή τα Καλλιτεχνικά (Μουσική ή Ζωγραφική).

Οι μαθητές που θα διακριθούν θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων για τους μαθητές της γ’ Γυμνασίου και με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού).

Οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση των υποτρόφων, εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας (εξαιρετική επίδοση στον ειδικό τομέα και εξαιρετική διαγωγή). Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται επιπλέον το κόστος των σχολικών λεωφορείων και ποσό έως 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης.

Εάν δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ