Το Κολλέγιο Αθηνών δίνει την ευκαιρία σε αριστούχους μαθητές από οικογένειες που δεν έχουν οικονομική ευχέρεια να παρακολουθήσουν θερινά προγράμματα σε πολύ καλά σχολεία/πανεπιστήμια της Αμερικής.