Υποτροφίες Αριστείας απονέμονται σε μαθητές με κριτήρια την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση και τη διαγωγή τους. Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα απονεμηθούν οι ακόλουθες υποτροφίες: 

Α) Σε εξωτερικούς μαθητές που θα λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 (7 Μαΐου 2022) για την εισαγωγή τους στην Α΄ Γυμνασίου, την Α΄ Λυκείου και το πρώτο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) του Κολλεγίου, ως εξής: 

  • Μέχρι πέντε υποτροφίες σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, που θα πρωτεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 για την Α’ Γυμνασίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300.
  • Μέχρι τρεις υποτροφίες σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, που θα πρωτεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 για την Α΄ Λυκείου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300. 
  • Μέχρι μία υποτροφία σε μαθητή της Α΄ Λυκείου, που θα πρωτεύσει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022 για το πρώτο έτος του IBDP. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Αγγλική Γλώσσα, Μαθηματικά και Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη. Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300.

Β) Σε μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού:

  • Μέχρι πέντε υποτροφίες σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, που θα πρωτεύσουν στις Γραπτές Εξετάσεις της 6ης Δημοτικού (Ελληνικά, Αγγλικά και Μαθηματικά). Απαιτείται άθροισμα βαθμολογίας στα τρία μαθήματα τουλάχιστον 263/300. 
  • Μέχρι τρεις υποτροφίες σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους (τελικό Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας Γ΄ Γυμνασίου).
  • Μέχρι μία υποτροφία σε μαθητή της Α΄ Λυκείου, που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία (τελικό Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας Α΄ Λυκείου) μεταξύ των μαθητών που θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στο ΙΒDP του Κολλεγίου.

Όλοι οι μαθητές που θα πληρούν το κριτήριο της αριστείας θα πρέπει να έχουν επιπλέον «εξαιρετική» διαγωγή (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων, για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου και με συστατική επιστολή της Διεύθυνσης του Σχολείου για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού).

Οι Υποτροφίες Αριστείας καλύπτουν το 100% των διδάκτρων και συνεχίζουν να χορηγούνται στους μαθητές μέχρι την αποφοίτησή τους από τη σχολική μονάδα του Γυμνασίου ή του Λυκείου στην οποία εγγράφονται (δηλαδή επί τρία χρόνια), εφόσον σε κάθε τάξη συγκεντρώνουν βαθμολογία 19/20. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης της οικογένειας, είναι δυνατόν να χορηγείται επιπλέον το κόστος των σχολικών λεωφορείων και ποσό έως 1.500 ευρώ για κάλυψη του κόστους των βιβλίων και άλλων δαπανών φοίτησης.

Όσοι μαθητές δεν θα λάβουν Υποτροφία Αριστείας και, εφόσον οι οικογένειές τους έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αρκετοί επιτυχόντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα χορηγηθούν ορισμένες ή και όλες οι Υποτροφίες Αριστείας.