Το Κολλέγιο Αθηνών απονέμει Βραβεία Αριστείας σε μαθητές που ήδη φοιτούν στο Σχολείο και διακρίνονται για την εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοσή τους καθώς και για το συνολικό ήθος και τη διαγωγή τους. Βραβεία Αριστείας δίδονται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Β' Λυκείου με κριτήρια:

  • Τη βαθμολογία των δύο προηγούμενων ετών αθροιστικά (των τάξεων Α΄ και Β΄ για τον μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, των τάξεων Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου για τον μαθητή της Β΄ Λυκείου)
  • Διαγωγή «εξαιρετική» (με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων)

Χορηγείται ένα Βραβείο Αριστείας σε κάθε σχολική μονάδα (Γυμνάσιο και Λύκειο) του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.

Στους μαθητές δίδεται Βεβαίωση Αριστείας, που πιστοποιεί την εξαιρετική επίδοσή τους και χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ, που συμψηφίζεται με τα δίδακτρα του επόμενου σχολικού έτους φοίτησής τους στο Κολλέγιο.

Στην περίπτωση μαθητή που δικαιούται το βραβείο και λαμβάνει ήδη πλήρη υποτροφία, το ποσό μπορεί να συμψηφισθεί με τα δίδακτρα για απογευματινά ή θερινά προγράμματα του Κολλεγίου.