ΦΥΛΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Πατσής Νικόλαος Γονέας 50-54 0:25:10 0:24:45 8 95 114
Θεοχάρης Ιωάννης Γονέας 86χ 50-54 0:28:34 0:28:27 21 345 460
Τσιρώνης Βασίλειος Γονέας 50-54 0:32:21 0:32:17 54 688 1041
Κανελλόπουλος Ιωάννης Γονέας `86 50-54 0:38:15 0:38:11 91 1083 1949
Λυμπερόπουλος Δημήτρης Γονέας 50-54 0:42:38 0:42:35 114 1270 2490
ΦΥΛΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Γκόνου Αυγή Γονέας 50-54 0:41:10 0:41:02 76 1107 2306