Κάθε χρόνο, η Διεύθυνση και οι Σύλλογοι Διδασκόντων του Σχολείου μας επιβραβεύουν μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, οι οποίοι διακρίνονται για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, για το ήθος τους καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Τα βραβεία απονέμονται σε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ενώ ειδικά βραβεία και έπαινοι απονέμονται σε τελειοφοίτους και αποφοίτους κατά την Τελετή Αποφοίτησης- Commencement. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις διακρίσεις είναι η άριστη διαγωγή των βραβευομένων μαθητών.

Διακρίσεις Τελειοφοίτων

Έπαθλα - Βραβεία Αριστείας