Αντιπροσωπευτικές Ομάδες είναι οι αγωνιστικές ομάδες που εκπροσωπούν το Σχολείο μας σε σχολικά πρωταθλήματα του Υπουργείου Παιδείας και στα πρωταθλήματα των Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.).

Οι ομάδες αποτελούνται από μαθητές και μαθήτριες μας με ιδιαίτερη κλίση και διακρίσεις στον αθλητισμό.

Σκοποί του θεσμού των Αθλητικών Αντιπροσωπευτικών Ομάδων είναι:

  • Ο εμπλουτισμός του γενικότερου αθλητικού προγράμματος του Σχολείου.
  • Η δυνατότητα εξειδικευμένης ενασχόλησης με τον αθλητισμό και η επιδίωξη της ατομικής ή/και ομαδικής διάκρισης σ’ αυτόν, μέσα στα πλαίσια της ευγενικής άμιλλας, του αθλητικού φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», σύμφωνα με τη μακρόχρονη αθλητική παράδοση του Κολλεγίου.
  • Η ενίσχυση του Κολλεγιακού Πνεύματος και η εκδήλωση αγάπης και υπερηφάνειας για το Σχολείο, θέτοντας κοινούς αθλητικούς στόχους.