Στη διδακτική προσπάθεια, η Εργομετρία δεν είναι ποτέ σκοπός αλλά μέσο. Στη δυναμική αυτή πορεία, με την εργομέτρηση ο Καθηγητής – Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής καθορίζει τις τωρινές ικανότητες των μαθητών - μαθητριών  του και το βαθμό που οι ικανότητες αυτές μπορούν να βελτιωθούν και προβλέπει έτσι την αναπτυξιακή τους τροχιά. Επιπλέον, με τις εργομετρήσεις ο καθηγητής – καθηγήτρια κρίνει με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και σχεδιάζει ανάλογα την παραπέρα πορεία του διδακτικού του έργου. Αν δεν πετύχει το στόχο που έχει θέσει, επανεκτιμά και αναθεωρεί το πρόγραμμα του, απορρίπτοντας τους παράγοντες εκείνους που αναχαιτίζουν το σκοπό του και επιλέγοντας άλλους, που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθησή του.

Εργομετρική Αξιολόγηση στο Σχολείο