532.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 110 €
550.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
516.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
511.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ ΑΝΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 90 €
530.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
520.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
533.1
ΕΝΑΡΞΗ : 19/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
548.1
538.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/3/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
538.2
ΕΝΑΡΞΗ : 15/4/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €