Ντέμη  Μωραΐτου

Ντέμη Μωραΐτου

Διδάσκων/Διδάσκουσα Προγραμμάτων Ενηλίκων
Έχει σπουδάσει Επικοινωνία-Διαφήμιση και Μarketing B.A. C.A.M. (Communication-Advertising-Marketing). Είναι πιστοποιημένη Gestalt in Organizations Practitioner και έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό. Έχει Μaster στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρησιακής Επικοινωνίας & Management για πλήθος επιχειρήσεων. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε ποικίλους φορείς εκπαίδευσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Έχει διδάξει σε πάνω από 10 χώρες ποικίλα επιμορφωτικά προγράμματα σε περισσότερα από 21.00 στελέχη. Τα θέματα που διδάσκει αφορούν στην Επικοινωνία, το Management και τις Οριζόντιες Δεξιότητες (Soft Skills) σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας των επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος των ΕΕΔΕ, ΕΙΜ & ΤΟΓΜΕ Ι του ΙΝΤΑGIO (Ένωση Gestalt Consultants), Ομίλου Φίλου Αστρονομίας Θεσσαλονίκης, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και του Παγκόσμιου Οδηγισμού WAGGGS. Σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Gestalt Coach. Δημόσιο Επαγγελματικό Προφίλ: Demi Moraitou LinkedIn
Επιστροφή