Ιάνθη Σταυροπούλου

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Υπαρξιακή Συµβουλευτική Ψυχολόγος. BPS Chartered Counselling Psychologist. ∆ιδακτορικό στην Υπαρξιακή Συµβουλευτική Ψυχολογία, Regent’s College London, UK. Στο Ηνωµένο Βασίλειο εργάστηκε σε κέντρα υποστήριξης µετατραυµατικού άγχους, δοµές υποστήριξης ευάλωτων ψυχικά πληθυσµών καθώς και κέντρα πένθους. Με την επιστροφή της στην Αθήνα το 2008 δόµησε εξ αρχής το Ψυχολογικό Τµήµα των Γιατρών του Κόσµου στο οποίο παρέµεινε επικεφαλής έως το 2013. Εργάζεται στην Αθήνα ιδιωτικά µέσω ατοµικών συνεδριών, συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε εφήβους, ενήλικες, γονείς και συντονίζει θεραπευτικές οµάδες. Επίσης, παράλληλα, από το 2019 εισηγείται σεµινάρια του ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ενός προγράµµατος διαχείρισης άγχους που έχει δηµιουργήσει, ιδιωτικά και σε εταιρίες.
Επιστροφή