174.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
103.4
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
131.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
161.2
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
172.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
152.2
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
163.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:15-8:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
153.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
110.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
161.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
151.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
171.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
104.5
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
152.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
132.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:15-6:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
105.6
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
155.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
136.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
158.1
ΕΝΑΡΞΗ : 20/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €