Τα Μαθήματα

START: ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3, 13/3, 20/3 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €

Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται

Η Πειθώ δεν είναι έμφυτη δεξιότητα! Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κάνει την Πειθώ μια δεξιότητα που θα συμβάλλει στη διάκριση του ατόμου στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Η ικανότητα να χειρίζεται κανείς επιδέξια τις διάφορες στρατηγικές πειθούς και να τεκμηριώνει αποτελεσματικά τα λόγια και τα γραπτά του καθορίζει την επιτυχία των στόχων και των έργων του.
Επιστροφή