Τα Μαθήματα

START: ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2, 15/2, 22/2, 1/3 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ! ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ! Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Στοχοθεσίας

Όποιοι και αν είναι οι στόχοι σας, επαγγελµατικοί ή προσωπικοί, υπάρχει τρόπος ώστε να γίνουν πραγµατικότητα. Σπουδές, αλλαγή καριέρας, αλλαγή τρόπου ζωής, αλλαγή οικογενειακής κατάστασης, όλα µπορούν να γίνουν αν τα µεθοδεύσετε σωστά. Μέσα από το σεµινάριο θα ανακαλύψετε τις δυνατότητές σας, θα σταθµίσετε τα προσωπικά σας εµπόδια, θα οραµατιστείτε τις ευκαιρίες και θα µειώσετε δραµατικά ότι σαµποτάρει τη βαθιά επιθυµία σας. Σκοπός του σεµιναρίου είναι η θετική ενδυνάµωση των συµµετεχόντων να προγραµµατίσουν σήµερα όσα φαντάζονται και επιθυµούν χρόνια! Το σεµινάριο προσφέρει:
-Σε επίπεδο γνώσεων όλες τις απαραίτητες γνώσεις και την ανάλυση των εφοδίων και των εµποδίων που όλοι αντιµετωπίζουµε
-Σε επίπεδο δεξιοτήτων την τεχνική να αποκωδικοποιούµε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για επιτυχία και να τα αποτυπώνουµε σε χαρτί
-Σε επίπεδο στάσεων την ευκαιρία για εµβάθυνση στην έννοια της επιτυχίας και στην υιοθέτηση της θετικής προσέγγισης
Θεµατολογία:
-Η διάθεση για αλλαγή
-Η σηµερινή µου κατάσταση και οι επιθυµίες µου
-Ο θετικός τρόπος σκέψης και η εστίαση που µου αλλάζει τη ζωή
-Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος µου και πώς το σώµα µου όταν προγραµµατίζω κάτι
-Τα δυνατά σηµεία στο χαρακτήρα µου
-Οι σαµποτέρ µου και οι ευκαιρίες µου
-Ποιος µπορεί να µε βοηθήσει σε αυτό που επιθυµώ
-Τι χρονικό ορίζοντα έχουν οι αλλαγές που θέλω
-Πώς βρίσκω ισορροπία: ∆ιανοητικά, Οικονοµικά, Συναισθηµατικά, Κοινωνικά, Σωµατικά, Πνευµατικά
-Ο κύκλος της αυτοπραγµάτωσης
-Οι 7 θεµελιώδεις νόµοι της ∆ηµιουργίας
-Η χαρτογράφηση του πλάνου µου: Γράφοντας και ζωγραφίζοντας κλειδώνω τους στόχους µου για να γίνουν πραγµατικότητα και ξεκλειδώνω τον εαυτό µου.
Επιστροφή