Τα Μαθήματα

204.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
205.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
208.1
ΕΝΑΡΞΗ : 15/10/2024, ΤΡΙΤΗ ΑΝΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 135 €
214.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024 ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
215.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
215.2
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
216.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024 ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
217.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024 ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
218.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024 ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
220.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024 ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
221.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024 ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
223.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 165 €
230.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
232.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
250.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 230 €
250.3
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:11 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €