Τα Μαθήματα

ΕΝΑΡΞΗ : 19/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η αναδρομή της εξέλιξης και η ανανέωση της γνώσης κινεί την ερευνητική κατεύθυνση στην επιστήμη και τη θεωρητική αναζήτηση στη φιλοσοφία. Στην πορεία του χρόνου η ανασκόπηση του παρελθόντος μετασχηματίζεται σε επισκόπηση του μέλλοντος. Η χρήση και η αξιοποίηση της βασικής, συστηματικής και ουσιαστικής γνώσης και η ανάλογη αξιολόγηση της πληροφορίας οδηγεί στην ατομική και συνολική βελτίωση του ανθρώπου και του κόσμου, την υγεία, την ευτυχία, την επιτυχία και την ευημερία. Η ανανέωση της εκπαίδευσης στη θεωρία και την πράξη της φιλοσοφίας και της επιστήμης, είναι εξαιρετικά επίκαιρη ενόψει των υπαρξιακών προκλήσεων και κινδύνων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ο κόσμος. Είναι επίσης αναγκαία για την εκλογίκευση του γίγνεσθαι και του ελέγχου της ισχύος που έχει αναπτύξει η ανθρώπινη τεχνολογία. Το μάθημα ασχολείται με την ερμηνεία της εξέλιξης και διατυπώνει τις βασικές αρχές της δυναμικής της ενέργειας, της ανάπτυξης του χρόνου και της συστηματικότητας των δημιουργούμενων σχέσεων (αλληλεπιδράσεων). Σε αυτή τη βάση κάνει μία ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κοσμολογικής εξέλιξης από το Big Bang έως τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Η ανασκόπηση γίνεται διαδοχικά στο ανόργανο, οργανικό, βιολογικό και ανθρώπινο επίπεδο και διατρέχει τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά πεδία όπως, θεωρητική φυσική, μαθηματικά, κβαντομηχανική, φυσική, χημεία, βιοχημεία, βιολογία, ιατρική, ανθρωπολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, θρησκεία, ιστορία, γλωσσολογία, πληροφορική, πολιτική, οικονομία, εκπαίδευση, διοίκηση και διαχείριση (management) και νομική. Επίσης ασχολείται με δραστηριότητες όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η τέχνη. Στην πορεία της αναδρομής ανανεώνεται η εγκυκλοπαιδική γνώση, εκσυγχρονίζονται οι ακαδημαϊκές έννοιες και προσαρμόζονται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις (frontier knowledge). Τέλος, επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα της φιλοσοφίας σχετικά με τη φύση της γνώσης, της πραγματικότητας και της ύπαρξης, όπως τι υπάρχει (Οντολογία), τι είναι πραγματικό (Μεταφυσική), τι είναι γνώση (Επιστημολογία - Γνωστική), τι είναι καλό (Ηθική), τι είναι ωραίο (Αισθητική) και τι είναι λόγος (Λογική). Επίσης σε ειδικότερα ερωτήματα της φιλοσοφίας της επιστήμης όπως ο σκοπός, το περιεχόμενο και η αξιοπιστία της επιστήμης και η σχέση μεταξύ επιστήμης και αλήθειας.
- Α’ περίοδος: Ερμηνεία και Επισκόπηση της Εξέλιξης
- Β’ περίοδος: Φιλοσοφία και Θεωρία της Επιστήμης
https://john-economides.com/
Επιστροφή