350.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
302.2
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
309.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
380.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 280 €
312.1
ΕΝΑΡΞΗ : 5/2/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 290 €
302.3
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
310.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
351.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 320 €
340.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 290 €
315.1
ΕΝΑΡΞΗ : 6/2/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 90 €
360.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
313.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
357.2
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
368.2
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 350 €
357.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 7:15-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
384.1
ΕΝΑΡΞΗ : 14/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 50 €
302.1
ΕΝΑΡΞΗ : 15/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
311.1
ΕΝΑΡΞΗ : 15/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
369.1
ΕΝΑΡΞΗ : 21/2/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
311.2
ΕΝΑΡΞΗ : 29/2/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 55 €