Τα Μαθήματα

ΕΝΑΡΞΗ : 24/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: LETTURE E CONVERSAZIONI ITALIANE

Verranno trattati temi di attualità e di costume caratteristici della società italiana e non solo, attraverso la lettura di testi tratti da libri, articoli di giornali e riviste specializzate.
Επιστροφή