Τα Μαθήματα

410.1
START: ΤΡΙΤΗ 5/10, 12/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11 / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
425.1
START: ΠΕΜΠΤΗ 14/10, 21/10, 4/11, 11/11 / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
432.1
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 4/10, 11/10 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 110 €
433.1
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12, 13/12, 20/12 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
438.1
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10, 25/10, 1/11 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
438.2
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 8/11, 15/11, 22/11 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
474.1
START: ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10, 13/10, 20/10, 3/11 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
480.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 3/11/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 300 €