Τα Μαθήματα

425.1
START: ΠΕΜΠΤΗ 3/3, 10/3, 17/3, 31/3 / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
432.1
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2, 14/2 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 110 €
433.1
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4, 18/4, 2/5 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
438.1
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/2, 28/2, 14/3 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
438.2
START: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/3, 28/3, 4/4 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
475.1
START: ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, 16/2, 23/2, 2/3 / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €