Τα Μαθήματα

103.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/2/2022, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
104.3
START: ΕΝΑΡΞΗ 2/3/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
105.4
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
110.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
131.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
136.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
141.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
151.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
152.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
153.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
155.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
161.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
161.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/2/2022, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
171.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
173.3
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/2/2022, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ / 4:20-5:50 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
181.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €