Τα Μαθήματα

103.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
104.3
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
105.4
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
110.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 5/10/2021, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
131.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
136.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
141.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
151.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 5/10/2021, ΤΡΙΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
152.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
153.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
155.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
161.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 5/10/2021, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
171.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
171.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:40-9:10 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
173.3
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ / 4:20-5:50 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
181.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 7:30-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
182.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €