Τα Μαθήματα

Όλα τα μαθήματα γίνονται με τηλεδιάσκεψη μέσω του MS-Teams

 

103.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
105.3
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
110.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2021, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
131.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
136.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
141.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
146.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2021, ΤΡΙΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
151.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2021, ΤΡΙΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
152.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
153.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
155.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
161.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
171.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
173.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ / 4:30-6:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 310 €
181.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 7:30-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
182.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €