Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Βιβλιοθήκη;

Η Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών εξυπηρετεί κυρίως τις εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές ανάγκες της κοινότητας του Κολεγίου Αθηνών. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, καθώς και οι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι του Οργανισμού.

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί, επίσης, εξωτερικούς επισκέπτες, οι οποίοι, όμως, έχουν δικαίωμα χρήσης του υλικού αποκλειστικά επί τόπου, χωρίς δυνατότητα δανεισμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούνται οι εξωτερικοί χρήστες να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη πριν από την επίσκεψή τους.

2. Ποιες είναι οι ώρες και ημέρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;

H Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:15 έως τις 17:00 και ορισμένα Σάββατα από τις 11.00 έως τις 16.00. Για να δείτε ποια Σάββατα η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή, πατείστε εδώ

Τ: 210 6748152

 

1. Τί είναι ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης και τί περιλαμβάνει;

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος OPAC είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης για την αναζήτηση τεκμηρίων της συλλογής της (έντυπα, βιβλία, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό). Η λειτουργία της αναζήτησης υποστηρίζει τόσο την ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα. Στον κατάλογο εντάσσονται τα αποκτήματα της βιβλιοθήκης κατόπιν βιβλιογραφικής και θεματικής περιγραφής, γεγονός που επιτρέπει την αναζήτηση και την ανάκτησή τους χρησιμοποιώντας πληθώρα στοιχείων, όπως είναι ο τίτλος, το θέμα, ο συγγραφέας, ο εκδότης κλπ. Η πρόσβαση στον κατάλογο είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που χρειάζεστε πριν φθάσετε στη βιβλιοθήκη και να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν είναι διαθέσιμο.

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα δανεισμού από την Βιβλιοθήκη;

Δικαίωμα δανεισμού έχουν αποκλειστικά οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι μαθητές του Κολλεγίου, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό∙ επίσης, οι απόφοιτοι του Κολλεγίου και οι συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι καθώς και όσοι παρακολουθούν τα υπόλοιπα προγράμματα του Κολλεγίου.

Οι εξωτερικοί χρήστες ΔΕΝ έχουν δικαίωμα δανεισμού, μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιήσουν το υλικό της βιβλιοθήκης αποκλειστικά στο χώρο της.

3. Τι άλλα υλικά (εκτός από βιβλία) μπορώ να δανειστώ από τη Βιβλιοθήκη;

Εκτός από τη δανειστική συλλογή έντυπων βιβλίων, η Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου διαθέτει προς δανεισμό και οπτικοακουστικό υλικό (CD και DVD μουσικής και κινηματογραφικών ταινιών), καθώς και ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks).

Να σημειωθεί πως η Βιβλιοθήκη ΔΕΝ δανείζει Πληροφοριακά Βιβλία, τρέχοντα τεύχη περιοδικών και περιοδικά δεμένα σε τόμους.

4. Πόσο διαρκεί ο δανεισμός; Τι συμβαίνει αν καθυστερήσω να επιστρέψω τα τεκμήρια που δανείστηκα;

Ο χρόνος του δανεισμού εξαρτάται από το είδος του υλικού που επιθυμεί να δανειστεί ο χρήστης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τις κατηγορίες υλικού, το πλήθος των τεκμήριών που μπορεί να δανειστεί ταυτόχρονα ένας χρήστης και τη διάρκεια επιτρεπόμενου δανεισμού.

Κατηγορίες Υλικού

Αριθμός τεκμηρίων

Χρόνος δανεισμού

Βιβλία

5

15 ημέρες

Βιβλία από τη Συλλογή ART

5

7 ημέρες

Περιοδικά (τρέχοντος έτους)

3

1 ημέρα

DVD

3

3 ημέρες

CD, CD-ROM, Κασέτες

3

7 ημέρες

Δίνεται δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου δανεισμού έως 2 φορές.

Σε περίπτωση αμέλειας επιστροφής του υλικού μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Το πρόστιμο είναι €0,10 / ημέρα για βιβλία, € 0,20 / ημέρα για DVD, CD κλπ, και €0,30 / ημέρα για περιοδικά.

5. Τι συμβαίνει αν χάσω ή καταστρέψω ένα τεκμήριο που έχω δανειστεί;

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ο χρήστης έχει την υποχρέωση είτε να αντικαταστήσει το τεκμήριο, είτε να αποζημιώσει τη Βιβλιοθήκη με ποσό ίσο με το τρέχον κόστος της έκδοσης.

6. Πόσα τεκμήρια μπορώ να δανειστώ ταυτόχρονα;

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τις κατηγορίες υλικού, το πλήθος των τεκμήριών που μπορεί να δανειστεί ταυτόχρονα ένας χρήστης και τη διάρκεια επιτρεπόμενου δανεισμού.

Κατηγορίες Υλικού

Αριθμός τεκμηρίων

Χρόνος δανεισμού

Βιβλία

5

15 ημέρες

Βιβλία από τη Συλλογή ART

5

7 ημέρες

Περιοδικά (τρέχοντος έτους)

3

1 ημέρα

DVD

3

3 ημέρες

CD, CD-ROM, Κασέτες

3

7 ημέρες

7. Πώς ανανεώνω τον δανεισμό;

Ο δανεισμός ενός ή περισσοτέρων τεκμηρίων μπορεί να ανανεωθεί είτε με αυτοπρόσωπη επίσκεψη στο Γραφείο Δανεισμού της Βιβλιοθήκης, είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 6748152.

Το υλικό που προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους αναγνώστες της διακρίνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

α) Έντυπες πηγές, β) Οπτικοακουστικό υλικό και γ) Ηλεκτρονικό υλικό

1. Γενικές πληροφορίες έντυπων πηγών

Οι έντυπες πηγές σχηματίζουν τις εξής συλλογές:

τη Γενική Συλλογή, που είναι και η μεγαλύτερη, και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο των βιβλιοστασίων. Επιμέρους τμήματά της αποτελούν οι Βιογραφίες και τα έργα μυθοπλασίας, που έχουν την ένδειξη Μυθιστορήματα-Διηγήματα (για την ελληνική γλώσσα) και Fiction (για τα αγγλικά),

τη Συλλογή των Πληροφοριακών Βιβλίων (Reference Books), που αποτελείται από έργα αναφοράς, κυρίως εγκυκλοπαίδειες και λεξικά,

τη Συλλογή των Βιβλίων Τέχνης (Art Books Collection), που περιέχει βιβλία με θέμα την τέχνη (αλλά όχι μόνο), συνήθως μεγάλου σχήματος με εικόνες,

το Εφηβικό τμήμα, με βιβλία εφηβικής λογοτεχνία στα ελληνικά,

και το αντίστοιχό του τμήμα εφηβικής λογοτεχνίας στα αγγλικά (με τίτλο Junior Fiction Books),

τη συλλογή Paperbacks με βιβλία μικρού σχήματος (τσέπης) στην αγγλική γλώσσα,

και το αντίστοιχο τμήμα εφηβικών βιβλίων μικρού σχήματος (Junior Paperbacks),

τη Συλλογή Library Office όπου συγκεντρώνονται βιβλιογραφίες και έργα που αφορούν τη βιβλιοθηκονομία ή που ενδιαφέρουν τους βιβλιοθηκονόμους,

την Ειδική Συλλογή, στην οποία συγκεντρώνονται παλαιά βιβλία, ή βιβλία υπογεγραμμένα από τους συγγραφείς τους, ή γενικότερα αξιόλογα βιβλία που πρέπει να προφυλαχθούν για να προστατευτούν από τη χρήση.

Εκδόσεις Αποφοίτων

Ξεχωριστή προσπάθεια καταβάλει η Βιβλιοθήκη για να συγκεντρώσει εκδόσεις των αποφοίτων του σχολείου και να τις ενσωματώσει στις συλλογές της. Γι’ αυτό και ευχαριστεί ιδιαιτέρως όσους αποφοίτους μεριμνούν να της δωρίσουν βιβλία που έχουν εκπονήσει ως συγγραφείς, επιμελητές ή μεταφραστές.

Περιοδικά

Ξεχωριστή συλλογή είναι αυτή των Περιοδικών, η οποία περιλαμβάνει τόσο τα Επιστημονικά περιοδικά (θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και ιδιαίτερα της παιδαγωγικής), αλλά και περιοδικά ευρύτερης κυκλοφορίας στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα περιοδικά είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική έκδοση (ενίοτε και στις δύο μορφές).

Εφημερίδες

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τις καθημερινές και τις κυριακάτικες εκδόσεις δύο ελληνικών και δύο αγγλόφωνων εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας.

Επίσης έχει συνδρομή σε περιοδικές εκδόσεις που αφορούν την εκπαίδευση (Times Educational Supplement), καθώς και σε Λογοτεχνικές επιθεωρήσεις στα ελληνικά (Books Journal, Athens Review of Books) και στα αγγλικά (New York Review of Books, Times Literary Supplement, London Review of Books).

Εφήμερο υλικό ή υλικό που σχηματίζεται ad hoc από πολλές πηγές (αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικών, εικόνες) γύρω από ενδιαφέροντα θέματα συγκεντρώνεται στο Αρχείο Φυλλαδίων.

Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει και φυλάσσει υλικό που παράγεται από τις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών στο Αρχειακό τμήμα της.

2. Ηλεκτρονικές συλλογές

Η Βιβλιοθήκη έχει ετήσιες συνδρομές σε Βάσεις δεδομένων, που χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι Βάσεις Δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο έγκριτων επιστημονικών έργων (π.χ. άρθρα περιοδικών, ηλεκτρονικά βιβλία) και δεν είναι μόνο βιβλιογραφικές, δηλ. δεν εμπεριέχουν μόνο βιβλιογραφικές πληροφορίες και περιλήψεις άρθρων. Οι χρήστες (μαθητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν είτε στη βιβλιοθήκη και στις εγκαταστάσεις του σχολείου είτε απομακρυσμένα με τη χρήση κωδικών που δίνονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο από τους Η/Υ που βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις Βάσεις Δεδομένων στις οποίες η βιβλιοθήκη έχει συνδρομή, καθώς και τις θεματικές που καλύπτει κάθε μία από αυτές, μπορείτε να βρείτε, πατώντας εδώ. 

3. Οπτικοακουστικό υλικό

Σε αυτό περιλαμβάνονται Ακουστικά CD και DVD είτε αυτοτελή είτε συνοδευτικά βιβλίων.

ΔΩΡΕΕΣ

Σημαντικό ποσοστό των συλλογών της Βιβλιοθήκης οφείλεται στην ευγενική συνδρομή Ελλήνων και ξένων δωρητών και φορέων. Η Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές και ευχαριστεί τους δωρητές για τη βοήθειά τους. Όσα βιβλία δεν ταιριάζουν με τους στόχους της ως σχολικής βιβλιοθήκης προσφέρονται έναντι καθαρά συμβολικού τιμήματος σε τακτικές εκδηλώσεις προώθησης και τα χρήματα αποδίδονται στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου.

1. Τι είναι η καταγραφή πηγών;

Η καταγραφή των βιβλιογραφικών πηγών δίνει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αρχικά κείμενα και να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για ένα θέμα. 

2. Γιατί είναι απαραίτητο να καταγράφουμε τις πηγές;

Είναι σημαντικό να αναφέρονται οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μία έρευνα για διάφορους λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δείχνει σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και ο δεύτερος είναι η αποφυγή του φαινομένου της λογοκλοπής (plagiarism) με την ορθή - από ηθικής άποψης - και νόμιμη χρήση της πληροφορίας. Η ελλιπής παράθεση των πηγών τόσο στις παραπομπές όσο και στις πηγές παραβαίνει την επιστημονική δεοντολογία. 

3. Τί είναι το πρότυπο καταγραφής πηγών MLA;

Υπάρχουν διάφορα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών για  την καταγραφή των πηγών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή μιας εργασίας. Κάθε πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών παρέχει τις ίδιες πληροφορίες, δηλαδή  όνομα συγγραφέα, τίτλο και εκδότη αλλά το καθένα έχει τις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στη συγγραφή μιας εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μόνο πρότυπο τη φορά.

Η μέθοδος MLA (Modern Language Association) δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ το 1883 ως μια επαγγελματική ένωση για ακαδημαϊκούς των επιστημονικών πεδίων της Λογοτεχνίας και Γλώσσας. Σήμερα χρησιμοποιείται η 8η έκδοση.

1. Χρήση αναγνωστηρίου

Το αναγνωστήριο διαθέτει 200 περίπου θέσεις μελέτης  που είναι στη διάθεση των χρηστών και επισκεπτών κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν άμεση πρόσβαση στις συλλογές της βιβλιοθήκης (κύρια συλλογή βιβλίων, εφηβικά μυθιστορήματα, περιοδικά, εφημερίδες κτλ.) καθώς και στους υπολογιστές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Λειτουργούν επίσης τέσσερις αίθουσες σεμιναρίων.   

Στο χώρο του αναγνωστηρίου, όπως και στους υπόλοιπους χώρους της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους προσωπικά αντικείμενα. Για την κάλυψη όμως των εκπαιδευτικών κι ερευνητικών αναγκών επιτρέπεται η χρήση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (tablet και laptop) και λοιπού υλικού (τετράδια, βιβλία, κτλ.), που είναι απαραίτητο για τη μελέτη.

2. Χρήση υπολογιστών

Στο αναγνωστήριο υπάρχουν 44 υπολογιστές ενώ οι αίθουσες σεμιναρίων είναι εξοπλισμένες συνολικά με 36 υπολογιστές καθώς και με ειδικά μηχανήματα για προβολές οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα, εκτός από τους σταθερούς υπολογιστές,  διατίθενται και 60 φορητοί υπολογιστές για χρήση από τους μαθητές κατά τη διάρκεια ερευνητικών εργασιών. Η πρόσβαση στους υπολογιστές προσφέρεται στα μέλη της Κοινότητας του Σχολείου (μαθητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό) μέσω των στοιχείων του CMS λογαριασμού τους στο Κολλέγιο Αθηνών. Οι εξωτερικοί επισκέπτες μπορούν να ζητήσουν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης να τους δοθούν κωδικοί (username/password) για την επίσκεψή τους.

3. Μπορώ να εκτυπώσω στη Βιβλιοθήκη;

Υπάρχει εκτυπωτής στο Γραφείο Δανεισμού που είναι συνδεδεμένος με τους υπολογιστές. Για τις εκτυπώσεις ισχύουν τα εξής:

      - 0,10 € ανά απλή ασπρόμαυρη σελίδα (Α4)

      - 0,15 € διπλή (εμπρός-πίσω) ασπρόμαυρη σελίδα (Α4)

      - 0, 20 € ανά απλή έγχρωμη σελίδα (Α4)

      - 0, 20 € διπλή (εμπρός-πίσω) έγχρωμη σελίδα (Α4)

4. Μπορώ να βγάλω φωτοτυπίες στη Βιβλιοθήκη;

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων τα μέλη της σχολικής κοινότητας μπορούν να φωτοτυπήσουν με χρέωσή τους, υλικό που τους ενδιαφέρει (αποσπάσματα βιβλίων, κ.ά.) ή μη δανειζόμενο υλικό (άρθρα περιοδικών κ.ά.). Τα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης διαθέτουν καρτοδέκτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν κάρτες φωτοτυπιών από το γραφείο Δανεισμού. Το κόστος αγοράς των καρτών ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό φωτοτυπιών που περιλαμβάνει η κάρτα:

      - 1,00 € / 15 σελίδες

      - 1,50 € / 25 σελίδες

5. Μπορώ να σκανάρω στη Βιβλιοθήκη;

Στη βιβλιοθήκη παρέχεται η δυνατότητα ψηφιοποίησης χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση.

6. Έχω ξεχάσει τους κωδικούς μου. Μπορεί η Βιβλιοθήκη να με βοηθήσει να τους ανακτήσω;

Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών CMS, οι χρήστες πρέπει να απευθυνθούν στο τμήμα ΙΤ του σχολείου στο οποίο ανήκουν.

7. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το προσωπικό μου laptop στο χώρο της Βιβλιοθήκης;

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προσωπικούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablet και laptop) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους αναγκών. Οι χρήστες φέρουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη ή την απώλεια αντικειμένων υψηλού κόστους όπως πορτοφόλια, χρήματα, laptop κ.ά.

8. Διαθέτει Wi-Fi η Βιβλιοθήκη;

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο WiFi (Υπηρεσία Πρόσβασης Αυτόματου Διαδικτύου). Μπορείτε να ενημερωθείτε από το προσωπικό στο Γραφείο Δανεισμού  για τους κωδικούς πρόσβασης.