Ψηφιακό Αποθετήριο Κολλεγίου Αθηνών

Το Αποθετήριο Κολλεγίου Αθηνών “DSpace @ Athens College” αποτελεί ψηφιακή υποδομή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) και στόχο έχει να συγκεντρώσει, να καταστήσει προσβάσιμο στο ευρύ κοινό και να συντηρήσει σε βάθος χρόνου μεγάλο μέρος του ιστορικού αρχείου του Ε.Ε.Ι.

Είναι εγκατεστημένο  στην ψηφιακή πλατφόρμα DSpace, που συντονίζει και διαχειρίζεται η μονάδα των Βιβλιοθηκών του Ε.Ε.Ι.

Η πρόσβαση προσφέρεται  στους εργαζόμενους του Ε.Ε.Ι. μέσω των κολλεγιακών συνθηματικών  τους.

Για να βρείτε οδηγίες για την καλύτερη πλοήγησή σας στο Ψηφιακό Αποθετήριο DSpace, πατήστε εδώ

Πατήστε την ακόλουθη εικόνα, για να πλοηγηθείτε στο Αποθετήριο του Κολλεγίου Αθηνών "DSpace @ Athens College".