Περιοδικά - Εφημερίδες

Τα περιοδικά: Foreign Affairs, Le français dans le monde, Harvard Business Review, The Chronicle of Higher Education, The New Yorker, TES και οι εφημερίδες: Tο Βήμα, Η Καθημερινή, Τhe New York Times The Washington Post μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από υπολογιστή εκτός Campus. 
Για τους κωδικούς πρόσβασης πατήστε  εδώ.

Τα περιοδικά που βρίσκονται σε αγκύλη [ ] είναι περιοδικά που είτε έχουν σταματήσει να εκδίδονται, είτε η βιβλιοθήκη διέκοψε την συνδρομή τους.

Αν θέλετε να βρείτε τον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών των Ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Περιοδικά-Έντυπα

- Α-

4 Τροχοί----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2 τελευταίες χρονιές του περιοδικού (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)
[9 (Ελευθεροτυπία)]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 21 Ιούν. 2000 - 11 Σεπτ. 2010
[Ο αγώνας της γυναίκας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1980 - Ιούν. 2011
[Αθηνά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1889 - 2012 
[Αθηναϊκά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1955 - 2007, 2009 
[Αιμονία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1991-1995
[Αιολικά γράμματα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1971-1978, 1983 (τχ. 75-76), 1986 (τχ. 91-92), 1999 (τχ. 179)
[Αιών]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1959 - 1963
[Ακτίνες]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1949 -1962
[Αλγόριθμος]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1995 - Σεπτ. 1998
[Τ' Ανάβλεμμα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2006 - 2011
[Το Ανεξήγητο]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1982 - 1996
[Ανιχνεύσεις]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2008 - 2009
[Ανοιχτό θέατρο]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1971 - Δεκ. 1971
[Ανοιχτό σχολείο]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1985 - Ιούν. 2010 (στο site του περιοδικού: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Αντί]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1972, 8 Ιαν. 1982 - 11 Απρ. 2008
[Αντιτετράδια της εκπαίδευσης ]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1989 - 2006 (στο site του περιοδικού: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Αουτονταφέ]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  Φθιν. 2000 - 2002, 2004
[Απαντήσεις για τη σύγχρονη οικογένεια]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 2003 - Ιαν. 2009
[Απόψεις]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούν. 1983 - 1985
[Απόψεις. Κότινος] ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1993
[Απόψεις. Παράρτημα] ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1988 - 2004
[Αργοναύτης]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1959 - 1967
[Αργώ]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1981 - Σεπτ. 1982
Αριάδνη----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1983 -
[Αρχαιολογία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1981 - Δεκ. 2010 (στο site του περιοδικού: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1968 - 2008
[Αρχαιολογική εφημερίς]-----  Η βιβλιοθήκη έχει: 1956 - 1979
[Αρχείο Ευβοϊκών μελετών] ----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1954 - 2015
[Αρχείον Θράκης, συνεχίζει Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1969 - 1976 
Αρχείον Πόντου----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1928 -
[Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, συνεχίζεται από Αρχείον Θράκης]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1934 - 1967
[Αρχείον φιλοσοφίας και θεωρίας των επιστημών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν. 1929 - Ιαν. 1940
[Αρχιτεκτονικά θέματα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1967 - 2013
[Αφιερώματα (της Monde Diplomatique)]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1993 - Αύγ. 1999

 

- Β -

[Βαλκανικά σύμμεικτα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1981- 2004 (στο site του περιοδικού: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Το Βήμα των κοινωνικών επιστημών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1989 - 2006
Βημαgazino----- Η βιβλιοθήκη έχει: 3 τελευταίους μήνες του περιοδικού
[Βιβλιογραφικά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν.1972
[Βιβλιοδείκτης]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  Μάρτ. 1994 - Δεκ. 2000
[Βιβλιοθήκες και πληροφόρηση]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1984 - 1987, 1992 - 1995, 2001 - 2003, 2005, 2007 - 2011
[Βιβλιοφιλία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν. 1990 - Ιαν. 2015
[Βιβλιοφιλική]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1996 - Σεπτ. 1999
[Βιομηχανική Επιθεώρησις]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  Ιαν.1958 - Απρ. 1964
[Βυζαντινά Μεταβυζαντινά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1946 part I, 1949 part II

- Γ -

[Γαιόραμα] (συνεχίζει το Experiment)----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2000 - 2005 (στο διαδίκτυο: περιεχόμενα δωρεάν)
Γαστρονόμος----- Η βιβλιοθήκη έχει: 3 τελευταίες χρονιές του περιοδικού
[Γεώ (Ελευθεροτυπία)]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 15 Απρ. 2000 - 26 Ιούν. 2010
[Γεωανάλεκτα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2008, 2010, 2012
[Γεωστρατηγική] ----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 2003 - Αύγ. 2007
Γιατροί χωρίς σύνορα----- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1994 -  (στο site του περιοδικού: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Γλώσσα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1983 - Φθιν. 2005
[Γλωσσολογία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1982 - 2010
[Γράμματα και τέχνες]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ.1983 - Σεπτ. 1989

- Δ -

[Δεκαπενθήμερος Πολίτης]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Nοέμ.1983 - Οκτ.1986
(Δέ)κατα----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2005 -
[Δελτίο εκπαιδευτικής αρθρογραφίας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1992 - 2009 (στο διαδίκτυο: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Δελτίο ελληνικής βιβλιογραφίας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1991 - Απρ. 1993
[Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1990 - 1993
[Δελτίο επιστημονικής ορολογίας και νεολογισμών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1986 - 1988, 1997, 2000, 2004, 2009
[Δελτίον διοικήσεως επιχειρήσεων]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2016-2017
[Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  1968 - 1980
[Δελτίον ενημερώσεως των διδασκόντων]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1973 - 1976
Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1977-  (στο site του περιοδικού: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1956 - 1989
[Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1959
[Δελτίον του Εκπαιδευτικού Ομίλου]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1912 - 1924
[Δελτίον φυσικών επιστημών]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  Σεπτ. 1936 - Νοέμ. 1938
Το Δέντρο----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1977 - (στο διαδίκτυο: πλήρες κείμενο δωρεάν) 
[Δευκαλίων]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1969 - 
[Δημιουργίες]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1970 - Οκτ. 1972
[Δημοπρασία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1990 - 1997, 2001 - 2006 
[Διαβάζω]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1976 - Αύγ. 2012 (Αφιερώματα)
[Διαγώνιος]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1965 - Δεκ. 1981
[Διαδρομές]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  Άνοιξη 1986 - Καλοκαίρι 2000 
[Διάλογος]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1983 - 1986
[Διάπλασις των παίδων]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 5 Δεκ. 1920 - 29 Νοέμ. 1930, 4 Ιαν. 1947 - 12 Απρ. 1940, 18 Μαΐου 1957 - 25 Νοέμ. 1967
[Διάστημα] (συνεχίζει το Millenium)----- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1998 - Φεβρ. 1999
[Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν. 2006 - Δεκ. 2007
[Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1964 - 2001, 2004, 2006
[Δίνη]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1986 - Ιούν. 1989
[Διπλή εικόνα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1984 - Ιαν. 1987
[Δισκογραφία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1988
[Δίφωνο]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1996 - Αύγ. 2011 
Δωδώνη----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1972 - (στο διαδίκτυο: περιεχόμενα δωρεάν)

- Ε - 

[Εικαστικά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν.1982 - Δεκ.1986
[Εικόνες]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 6 Ιουλ. 1962 - 2 Αυγ. 1968, 1992 - 1994
[Εικόνες του κόσμου]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν.1997 - Μάρτ. 1998
[Εκηβόλος]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Χειμ. 1978 - Φθιν. 1987
[Εκκύκλημα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1983 - Δεκ. 1990
[Εκπαίδευση και επάγγελμα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1987 - Οκτ. 1992
[Τα Εκπαιδευτικά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1985 - Δεκ. 2007 (στο site του περιοδικού: κατάλογος με τους τίτλους των δημοσιευμένων άρθρων δωρεάν)
[Εκπαιδευτική νομοθεσία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν. 1963 - Σεπτ. 1991
[Εκπαιδευτικόν δελτίον]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν. 1933 - Μάιος 1938
[Ελεύθερη γενιά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1976 - Δεκ. 1977, Φεβρ. 1978 - Μάρτ. 1978, Μάιος 1978 - Ιούν. 1978 
[Ελευθεροτυπία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Αύγ. 1964 - Δεκ. 1975
[Ελλάδα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1963 - Μάρτ. 1965
[Ελλάδα και ΕΟΚ]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1990 - Ιαν. 1991
Ελληνικά----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1928 -  (στο site του περιοδικού: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Ελληνικά χρονικά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1952 - Μάρτ. 1953
[Ελληνική βιομηχανία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1971 - 1975, 1977 - 1978, 1980 - 1994, 1996, 2000
[Ελληνική δημιουργία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1948 - Ιούλ. 1954
[Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1989 - 1991
[Ελληνική εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερωτικό Δελτίο]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1989 - 2010
[Ελληνική λαϊκή τέχνη]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1970 - 1973
[Ελληνική πεζογραφία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1976
[Ελληνική φιλοσοφική επιθεώρηση]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1984 - Σεπτ. 1996, 1999 - 2003
[Ελληνική φωτογραφία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1985 - Σεπτ. 1989
Ελληνικό πανόραμα----- Η βιβλιοθήκη έχει:  Απρ. 1997 -   (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)
[Ελληνικό σκάκι]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2003-2008
[Ελληνοχριστιανική αγωγή]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1957, 1961 - 1964, 1967 - Ιούλ. 2011
[Εμείς: ο κόσμος της Εθνικής Τράπεζας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1984 - Μάρτ. 1992
[Έμφαση]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  Ιαν. 1999 - Απρ. 2011
[Ένα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν. 1992 - Νοέμ. 1994
[Ενέργεια]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1995 - Μάρτ. 2002
[Ενημερωτικό δελτίο ΓΓΕΓ: Ερευνώντας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1989 - Σεπτ. 1999
[Ενημερωτικό δελτίο ΕΕΦ]------ Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1986 - Οκτ. 1989
[Ενημερωτικό δελτίο ΕΡΥΕΑ]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1972 - Δεκ. 1979
[Ενημερωτικό δελτίο Ιονίου Πανεπιστημίου]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2000 - 2002
[Ενημερωτικό δελτίο Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιαν. 1995 - Δεκ. 2009
Εντευκτήριο----- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 2004 -
[Επαγγελματική κατάρτιση]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1986 - 1995
[Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1924 -  (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)
[Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1938
[Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1968 - 1975
[Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2010 - 2011
[Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2001 - 2010
[Επιθεώρηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1999
[Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1970 - 1973, 1976 - 1990, 1997, 2002 - 2009
[Επιθεώρηση παιδικής λογοτεχνίας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1986 - 1988
[Επιθεώρηση παραγωγικότητας]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1996
[Επιθεώρηση συμβουλευτικής και προσανατολισμού]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1986 - 1993
[Επιθεώρηση τέχνης]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1954 - Νοέμ. 1966
[Επίκαιρα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2009 - 2010
[Επίκεντρα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1989 - 2000
[Επιλογή]----- Η βιβλιοθήκη έχει:  1983 - 2012
Επίλογος----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2004 -
[Επιστήμες αγωγής] (συνεχίζει Σχολείο και ζωή)---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2001 - Οκτ. 2012 (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)
[Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1957 - 2008
[Επιστημονικό μάρκετινγκ και τεχνικές πωλήσεων]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1988 - Σεπτ. 1994
[Εποπτεία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1977 - Οκτ. 1978
[Εποχές]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1963 - Απρ. 1967
[Επτά ημέρες (Καθημερινή)]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 23 Μαΐου 1993 - 26 Φεβρ. 2006
[Επτανήσια Πρωτοχρονιά]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1960
Ο ερανιστής---- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1963 (στο διαδίκτυο: πλήρες κείμενο δωρεάν)
[Εργασία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2 Ιαν. 1932 - 25 Ιουν. 1939
[Το έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1938, 1954,1956 - 1980
[Ερουρέμ] (συνεχίζεται από Ίνδικτος)----- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1995 - Μάρτ. 1996
[Εστία]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1876
[Ευθύνη]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1972 - 1981, 2007-2008
[Ευκλείδης Α' Β' Γ']----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1971 - 2011
[Ευρωπαϊκή έκφραση]----- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1992 - 2016
[Ευρωπαϊκή Κοινότητα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1974 - Αύγ. 1986
[Έψιλον (Ελευθεροτυπία)]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 19 Ιαν. 1992 - 18 Δεκ. 2011 
Εώα και εσπέρια---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1993 - 2012

- Ζ -

[Ζυγός]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 1955 - 1982


- Η -

Ηπειρωτικά χρονικά---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1926 -
Ήχος και hi-fi---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1984 -
[Ηώς]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1961 - 1969

- Θ -

[Θαλλώ]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Άνοιξη 2001 - 2009
[Θεατρικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1972, 1973, 1975
[Θεατρικά γεγονότα και ζητήματα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1989 - Νοέμ. 1992
[Θεατρικά τετράδια]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1995 - Μάιος 1995
[Θέατρο: δίμηνη θεατρική επιθεώρηση]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1961, 1963 - 1966, 1973 - 1978, 1981
[Θέατρο: έκδοσις θεάτρου, χορού και μουσικής]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1957 - 1969 
Θέατρογραφίες---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1998 - Φθιν. 2009, 2013 -
Θέματα λογοτεχνίας---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1996 -
[Θέματα παιδαγωγικής & διδακτικής]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1968 - Σεπτ. 1972
[Θέματα στην εκπαίδευση]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2000 - 2005
[Θέματα χώρου και τεχνών]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1970 - 2013
[Θέσεις και ιδέαι]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1968 - 1970
Θεσσαλονικέων πόλις---- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 2000 -
Θησαυρίσματα---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1972, 1990 -
[Θρακικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1928 - 2010
[Θρακικά χρονικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1961 - 1978

- Ι -

[Ιατρικά (Ελευθεροτυπία)]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 12 Μαρτ. 2002 - 20 Σεπτ. 2005
[Ίνδικτος (συνεχίζει Ερουρέμ)]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούν. 1996 - Νοέμ. 2006
[Ιονικά ανάλεκτα]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2011
[Ιόνιος λόγος]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2011
Ιστορία εικονογραφημένη---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1968 - (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν) 
Τα ιστορικά---- Η βιβλιοθήκη έχει:  Σεπτ. 1983 - (στο διαδίκτυο: περιεχόμενα δωρεάν)  
[Ιστορικά (Ελευθεροτυπία)]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 21 Οκτ. 1999 - 22 Σεπτ. 2005
[Ιστορικά θέματα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 2001 - Ιούλ. 2011, Ιαν. 2012 - 2017
[Ιστός]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1991 - Νοέμ. 1992
['Iστωρ]---- Μάρτ. 1990 - 2009
[Ίφιτος]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2000 - 2002
[Ιχνευτής]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1985 - Άνοιξη 2008

- Κ -

[Κ]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 2003 - Δεκ. 2010
Κ-(Καθημερινή)---- Η βιβλιοθήκη έχει: τους 3 τελευταίους μήνες
[Η καθ' ημάς Ανατολή]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1993-1994
[Καινοτομία : έρευνα και τεχνολογία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1994- 2021
[Καινούργια εποχή]---- Χειμώνας 1956 - Χειμώνας 1962
[Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών. Ενημερωτικό Δελτίο]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1990 - 2009
[Κερκυραϊκά χρονικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1968
Κεφαλληνιακά χρονικά---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1976-1986, 1994-
[Κινησιολογία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1996
[Κινστέρνα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2002-2019
[Κοινωνική εργασία] ---- 1993 - Ιούλ. 2005
[Κολλέγιο. Εμείς και τα παιδιά μας]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούν. 1992 - 2008
Κολλέγιο. Ενημέρωση ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1988-
Κολλέγιο. Θησαυρός ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1931-
Κολλέγιο. ΣΑΚΑ. Ερμής ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1960-
Κολλέγιο. Α' Association ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούν. 2003-
Κολλέγιο Αθηνών. Αθηναίος ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1958-
[Κολλέγιο Αθηνών. Απο γονείς σε γονείς] ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 2001- 2008
[Κολλέγιο Αθηνών. Γονικά νέα] ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1985 - 2011
[Κολλέγιο Αθηνών. Μαθηματικά νέα] ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1994 - 2004
Κολλέγιο Αθηνών. Τα νέα του Γυμνασίου ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1982-
Κολλέγιο Αθηνών. Τα νέα του Κολλεγίου ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1967-
[Κολλέγιο Αθηνών. Σύνθεση]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1978 - Ιούν. 1990
Κολλέγιο Αθηνών. Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1990 - 
[Κολλέγιο Αθηνών. Φυσική Σκέψη]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1997 - 2004
[Κολλέγιο Ψυχικού. Κόκορας] (Συνεχίζεται από το Λέξεις και Εικόνες) ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1994-1997
Κολλέγιο Ψυχικού. Λέξεις και Εικόνες (Συνεχίζει το Κόκορας) ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2001 - 
[Κολλέγιο Ψυχικού. Νέα της Μαθητικής Κοινότητας]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Φθινόπωρο 1996 - 2001
Κολλέγιο Ψυχικού. Περιπλανήσεις ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2002 - 
Κολλέγιο Ψυχικού. Πρόσκληση ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 2003 -
Κορφές ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 2003 -
[Κόσκινο]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1968 - Σεπτ. 1969
[Ο κόσμος της Ελληνίδος]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1958-1960
[Κουκούτσι] ---- Η βιβλιοθήκη έχει: Χειμώνας 2010 - 2015
Κρητικά χρονικά---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1953 -1999, 2011-
[Κρητική πρωτοχρονιά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1961-1965
[Κρητικό πανόραμα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2003 - 2011
[Κρητολογία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1975-1984
[Κριτικά φύλλα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1971-1978
[Κριτική και κείμενα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1984 - Ιούν. 1985
[Κυπριακά γράμματα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1949-1953
[Κυψέλη λογοτεχνική]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Τεύχη 1-6 [19;]

- Λ -

[Λαογραφία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1909-1994
[Η Λέξη]----  Η βιβλιοθήκη έχει: 1981- 2010 (στο διαδίκτυο: περιεχόμενα δωρεάν)
[Λόγος και πράξη]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Χειμώνας 1975 - Σεπτ. 1993
[Λυρικός κόσμος]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1967-1970

- Μ -

[Μ' ενδιαφέρει (συνεχίζει το Ca' μ' ενδιαφέρει)]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1998 - 2008
Μακεδονικά---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1941, 1985 -
Μανδραγόρας---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1994- (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)
[Μάχη και ελπίδα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1987 - Μάρτ. 1992
[Μέντορας]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1999 - 2011
[Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1984 - 2000
[Μεσόγειος S.O.S.]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1993-Απρ. 2011
[Μεσσηνιακά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1968-1970
[Μεταμόρφωση: ενημερωτικό δελτίο για το περιβάλλον]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούν. 1988 -1994
[Μετάφραση]----- Η βιβλιοθήκη έχει: 2006 - 2007
[Μετρό]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1996 - Ιαν. 2006
[Μία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1986-1988
[Μικρασιατικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1970-1973
[Μικρασιατικά χρονικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1938-1988, 1995 - 2011
[Μνημοσύνη]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1967-2015
Μνήμων---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1971- 
[Μολυβδοκονδυλοπελεκητής]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1989-1991
[Μουσικολογία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1985 - 2015 (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)
[Μουσικός λόγος]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2000 - 2012 (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)

- Ν -

[Ναυτική Ελλάς]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1984 - 2004
[Νέα βιβλία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1988-Σεπτ. 1992
[Νέα Γράμματα]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1937
[Νέα ελληνικά]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1966 - Απρ. 1967
Νέα εστία---- Η βιβλιοθήκη έχει: 15 Απρ. 1927- (στο διαδίκτυο: πλήρες κείμενο δωρεάν)
Νέα ευθύνη ---- Η βιβλιοθήκη έχει: 2010 -
[Νέα κοινωνιολογία]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1988 - 2008
[Νέα οικολογία (Συνεχίζει το Οικολογία και περιβάλλον)]---- Η βιβλιοθήκη έχει:  Νοέμ. 1984 - 1999
Νέα παιδεία---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1977 -
[Νέα ποίηση]---- Η βιβλιοθήκη έχει:  Νοέμ. 1974 - Σεπτ. 1976
[Νέα σκέψη]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1966 - 1983
[Τα νέα της τέχνης]---- Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1992 - Αύγ. 1997
[Τα νέα του Ε.Λ.Ι.Α.] --- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1989 - 2001
[Τα νέα του μουσείου] --- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούν. 1996 - Ιούν. 1998
[Νέες μορφές]---- Η βιβλιοθήκη έχει: 1962
[Νεοελληνική παιδεία] --- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1985 - Ιαν. 1992
[Νέος Ελληνομνήμων]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 31 Μαρ. 1904 - 1927
Νεύσις--- Η βιβλιοθήκη έχει: Άνοιξη 1995 -  
[Νομισματικά χρονικά]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1972 - 2016

- Ο -

Οδός Πανός--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1981-
[Οθόνη]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1983 - Φεβρ. 1985
[Οικολογία και περιβάλλον (Συνεχίζεται από το Νέα Οικολογία)]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1982 - Ιούλ. 1984
Οικονομική βιομηχανική επιθεώρηση--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1999 -
[Οικονομικός Ταχυδρόμος] --- Η βιβλιοθήκη έχει: 1988 - 3 Ιουν. 2004
[Οινοχόος (Η Καθημερινή)] --- Η βιβλιοθήκη έχει: 2006 - 2011
[ΟΛΜΕ] --- Η βιβλιοθήκη έχει: 1993 - Αύγ. 1997
[Ομπρέλα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1989, Μάρτ. 1999 - 2009
[Ουρανός] --- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1999 - 2019

- Π -

[Παιδαγωγική]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1969-1971
Παιδαγωγική επιθεώρηση--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1946-Σέπτ. 1969, 1984 - (στο site του περιοδικού: περιεχόμενα δωρεάν)
[Παιδεία]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 15 Οκτ. 1946-15 Δεκ. 1951
[Παιδεία και ζωή]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1946-1961
[Πάλι]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1964-1966
Παλίμψηστον --- Η βιβλιοθήκη έχει: 1985-
[Παναθήναια] --- Η βιβλιοθήκη έχει: 15 Οκτ. 1901 - 30 Σεπτ. 1911
[Πανδώρα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1850-  1872
[Το Πάντα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1992 - 2005
[Παράδοση και τέχνη]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1992 - Δεκ. 2010
Παράθυρο στον δήμο (Δήμος Ψυχικού)--- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1995-
[Παρεμβολή]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1992 - Σεπτ. 1999
Παρνασσός--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1959 -
[Πελοποννησιακά]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1956-1960
[Πελοποννησιακή πρωτοχρονιά]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1957 - 1963
[Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους] --- Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 2004
[Περιβάλλον SOS]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1996 - 1997
[Περιβαλλοντική εκπαίδευση]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1993 - Απρ. 1997
[Περίπλους]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Χειμώνας 1990 - 1995
[Περισκόπιο της επιστήμης]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1977 - Ιούλ. 2011, Μάρτ. 2012 - Οκτ. 2014 
Πλάτων--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1949 -
[Πληροφορική]--- Η βιβλιοθήκη έχει:  Μάιος - Δεκ. 1994
[Πνευματική ζωή]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1936 - 10 Απρ. 1941
[Πνευματική ιδιοκτησία]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούν. 1990 - Σεπτ. 1994
[Πνευματική Κύπρος]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1960 - Σεπτ. 1962
[Ποίηση (Συνεχίζεται από το Ποιητική)]--- Η βιβλιοθήκη έχει:  Φθινόπωρο 1995 - 2008
Ποιητική --- Η βιβλιοθήκη έχει: 2008 -
[Πολίτης]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1976 - Μάρτ. 2008
[Πολιτιστική μηνιαία επιθεώρηση τέχνης] --- Η βιβλιοθήκη έχει: 1984 - Ιούν. 1987
[Ποπ και ροκ (Συνεχίζεται από το Pop + Rock)] --- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1995 - Ιαν. 2003
[Προθήκη]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 2003
[Προσανατολισμός]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1989 - 1998
[Πρόσφυγες]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1989 - Ιούλ. 1990
[Πρωτοπόροι]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 29 Σεπτ. 2005 - Νοέμ. 2006 
[Πυρφόρος]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1992 - 2003

- Ρ -

[Ροτόντα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1970 - 1971

- Σ -

[Σεμινάριο]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1983 - 2019
[Σήμα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1975 - Απρ. 1977
[Σημείον αναφοράς]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Άνοιξη 1993
[Σινεμά]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 2003 - 2017
[Σκουπίδια και ανακύκλωση]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1992 - 2011
[Σμύρνα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Απρ. 1967-  1977
[Σπουδαί]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1992, 1999 - 2002
[Σύγχρονα θέματα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1978 - 2015
[Σύγχρονες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 2000-2001
[Σύγχρονη εκπαίδευση]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1980 - 2012
[Σύγχρονη σκέψη]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1996 - 2005
[Σύγχρονος κινηματογράφος]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1969 - Φεβρ. 1979
[Συλλέκτης]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1947-1958
Συνεργασία--- (Μόνο ηλεκτρονικά)
[Σχολείο και ζωή (Συνεχίζεται από το Επιστήμες αγωγής)]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1955 - 1999
[Το Σχολείο του μέλλοντος]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Αύγ. 1992 - Ιαν. 1995
[Σχολική υγιεινή]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1963 - Σεπτ. 1978

- Τ -

[Ταξιδεύοντας]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Δεκ. 1997 - Μάιος 1998
[Ταράζοντας τα νερά - Greenpeace]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1992 - 1995
[Ταχυδρόμος]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 1992 - 1993
[Ταχυδρόμος (Τα Νέα)]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 4 Μαρ. 2000 - Δεκ. 2001
[Το Τέταρτο]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1985 - 1988
[Τετράδια Μουσειολογίας]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 2004 - 2018
[Τετράδιο]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 1945, 1985
[Τεύχη του Ε.Λ.Ι.Α.]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 1986 - 1993
[Τέχνες και χορηγοί]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 1992 - Μάιος 1996
[Τεχνική εκλογή]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Μάιος 1978, Μάιος 1987 - Νοέμ. 2010
[ΤΟΤΕ]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1983 - Ιούλ. 1988
[Τράμ]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1971 - 1991
[Τρίπτυχο]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Φεβρ. 1988 - Ιούλ. 1989
[Το Τρίτο μάτι]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1935 - 1937

-Υ -

[Υγεία και διατροφή]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 27 Σεπτ. 2005 - 13 Φεβρ. 2007
[Ύλαντρον]---  Η βιβλιοθήκη έχει: Νοέμ. 2001 - 2005
[Υποβρύχιος κόσμος]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 2005 - 2006

- Φ -

[Φίλμ]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 1974 - Ιούν. 1984
[Φιλολογική Κύπρος]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 1960 - 1965
[Φιλολογική πρωτοχρονιά]---  Η βιβλιοθήκη έχει: 1948 - 1979, 2007
Φιλόλογος--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1964 - (στο διαδίκτυο: πλήρες κείμενο δωρεάν)
Φιλοσοφία--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1971 -
[Φιλοσοφία και παιδεία]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1994 - 2003, 2006 - 2013
[Φύση]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Φθινόπωρο 1990 - Χειμώνας 1993
[Φυσικός κόσμος]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1990 - 1994
[Φωτογραφία]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Μάρτ. 1990 - Μάιος 1999
Φωτογράφος--- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 2003 -
[Φωτοχώρος]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Σεπτ. 1991 - Φεβρ. 1992

- Χ -

[Χάρτης]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Ιούλ. 1982 - Νοέμ. 1988
[Χορός]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Χειμώνας 1991 - Ιούλ. 1997
[Χριστιανικόν συμπόσιον]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1967 - 1971
[Χρονικά Π.Σ.Π.Θ.]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1947 - 1958
[Χρονικό]--- Η βιβλιοθήκη έχει: 1970 - 1986
Χωρίς σύνορα, βλ. Γιατροί χωρίς σύνορα

- Ψ -


Ψυχής δρόμοι--- Η βιβλιοθήκη έχει: 2017 - 
[Ψυχολογικό σχήμα]--- Η βιβλιοθήκη έχει: Οκτ. 1990 - Οκτ. 1991

 

 

[Annales geologiques des pays helléniques]--- 1960-1986
[The Art magazine]--- Νοέμ. 1993-Φεβρ. 1998
[Arti]--- Σεπτ. 1990-Μάιος 1998
The Athens review of books----- Νοέμ. 2009-
[Bestseller]--- Σεπτ. 1997-Ιαν. 1999
The Books' journal --- 2015-
[Ca' μ' ενδιαφέρει] (Συνεχίζεται από το Μ' ενδιαφέρει)--- Απρ. 1993-Ιούλ. 1997
[Car and driver]--- 1996-Οκτ 1997
[Computer arts]--- Σεπτ. 1998-Αύγ. 2000
[Corpus]--- 1999-Σεπτ. 2005
[Courrier της UNESCO]--- Απρ. 1983-Μάρτ. 2000
Drive--- 3 τελευταίες χρονιές --- (Περιεχόμενα)
[Echo & artis]--- 2002-Μάιος 2003
[Experiment] (Συνεχίζεται από το Γαιόραμα)--- Δεκ. 1993-1999
[Focus]--- Νοέμ. 2000- Οκτ. 2012 (Περιεχόμενα)
[Greek forum]--- Μάρτ. 1993-Οκτ. 1996
[Highlights]--- Δεκ. 2000-Δεκ. 2009
Horos--- 1983 -
[In Life]--- Φεβρ. - Αύγ. 2001
[Komics]--- 24 Μαίου 2003-1 Οκτ. 2005
Maison--- Άνοιξη 1997-
[Millenium] (Συνεχίζεται από το Διάστημα)--- Σεπτ. 1998-Φεβρ. 1999
[Modelling]--- Φεβρ. 1998-Ιούλ. 2001
Le Monde Diplomatique (Ελευθεροτυπία)--- 6 - 7 Ιαν. 2001- --- (Περιεχόμενα)
[Multimedia]--- 1994-Μάιος 1997
National Geographic - Ελλάδα--- Οκτ. 1998 - 
[The New griffon]--- 1991-1992
[Opticon]--- Δεκ. 1990-Νοέμ. 1997
Passport--- 2006-
Pop + Rock (Συνεχίζει το Ποπ και Ροκ, συνεχίζεται από το Rock + Roll) --- Μάρτ. 2002-Σεπτ. 2002
Popular medicine (Καθημερινή)--- Φεβρ. 2003-
Popular science (Καθημερινή)--- Οκτ. 2002-
[Quantum]--- 1993 - Ιούλ. 2001
Rock + Roll (Συνεχίζει το Pop + Rock) --- Οκτ. 2002-
[Scientific American (ελληνικό)]--- 1999-Ιαν. 2001, Οκτ. 2003- --- (Περιεχόμενα)
[SV Νέα]--- 2012 - 2014
[Telecom]
[Tempo]--- 10 Μαίου 1997-20 Δεκ. 1997
Vita--- Μάιος 1997- --- (Περιεχόμενα & επιλογή κειμένων)

- A -

[Advancement of science]--- Sept. 1967 - Jun. 1971
ALS Connect: the newsletter of the Association for Library Service to Children -- Mar. 2003- ---- (Full text)
[American economic review]--- Mar. 1997 - Mar. 2013--- (Abstracts)
[American heritage]--- Dec. 1957-1978
[American historical review]--- 1962-1982
[American journal of archaeology]--- 1938-June 1981 --- (Abstracts)
[American journal of philology]--- 1970-Winter 1982 --- (Abstracts)
[American journal of physics]----- Apr. 2004 - Dec. 2015 --- (Abstracts)
American libraries--- 1988 -  --- (Full text)
American mathematical monthly
--- 1988- --- (Abstracts)
[American Philological Association : transactions and proceedings]--- 1958-1972 --- (Contents)
[American statistician]--- Feb. 1989 - Nov. 2012
[L' annee philologique]--- 1952-1991
[Annual of the British School of Athens]--- 1934-1962
[Apollo]--- 1962-1966
[Archaelogy]--- Mar. 1948-Dec 1983 --- (Abstracts)
[Architectural digest]--- Feb. 1995- Aug. 2007 --
[Art and literature]--- Mar. 1964- Spring 1967
Art in America--- 1980-
[Art international]--- 1974- Jan. 1984
[Art's magazine]--- 1983
As you like it--- May 1989-
Astronomy--- Apr. 1988- --- (Abstracts)
[Athenian]--- 1993 - 1996 (Full text 1974 - 1993) 
Athens College bulletin--- Autumn 1962 - 
Athens College news--- 1929, May 1989-
[Athens College scientific journal]--- June 1995-June 1997
The Atlantic monthly--- May 1988- --- - (Full text)
[L' avant-scene]--- 15 Feb. 1958-1 July 1969

- B -

[Balkan studies]--- 1960-1981
Bienvenue (Psychico College) --- June 2003- -
[Big 6]--- July 1998-June 1999
Book report--- Mar. 1988- --- (Full text)
[Booklist]--- 1 Sept. 1948-15 Nov. 2012 ---
[Books abroad]--- Winter 1970 - Fall 1974
Brigitte--- 2001-2003 --- (Contents)
[British journal of guidance and counseling]--- Feb. 1997-Nov. 1998 --- (Full text)
British national bibliography--- 1951-
[Bulletin analytique de bibliographie hellenique]--- 1945-1973
[Bulletin des bibliotheques de France]--- 1968-1981 --- (Contents)
[Bulletin signaletique de bibliographie hellenique]--- 1974-1978
Business week--- 3 Apr. 1989- --- (Full text)
          

- C -

[California studies in classical antiquity]--- 1968-1975
Canadian journal of applied physiology--- Feb. 1997-  --- (Abstracts)
[CEDEFOP vocational training]--- 1997 - 1999 --- (Full text)
[The charioteer]--- 1962 - 1984
Children and libraries--- Spring 2003 -
[Choice]--- 1988 - Jan. 2014 --- (Abstracts)

The Chronicle of Higher Education

[ Classical philology]--- 1970 - Oct. 1982 --- (Contents)
The Classical quarterly--- 1962- ---
The Classical review --- Mar. 1963- ---
[The Computing teacher] --- Sept. 1981-Oct. 1987
[Consumer reports]--- Mar. 1989-Feb. 1999
[Context]--- 1996 - 1998 
Crux mathematicorum--- 1988- --- (Abstracts)
[Culturelink]----- v. 34, 37, 39, 40, 42, 44, Special issues 2002 - 2003
[Current history]--- 1955-1981 --- (Contents)

- D -

[Daedalus]--- Winter 1967-Spring 1973
[Diagonales]--- 1996-1998
[Didaskalos]--- 1964-1974
Discover--- June 1988- --- (Contents)
[Down beat]--- 1991-Feb. 1994 --- (Abstracts)
[Dumbarton Oaks papers]--- 1971

- E -

Early Modern Literary Studies --- (Full text)
Earth focus: one planet-one community --- 2002 - 
Eblida--- 1997-
ECIS (European Council of International Schools) --- (Contents)
[Economic review]-- 1997-2010
Economist-- 9 Jan. 1988 - 23 Apr. 2014, 24 Oct. 2015-  
[Education and information technologies]--- 1997 - 2014 
[The Education digest]-- Sept. 1967-Sept. 1990 --- (Contents)
Education in chemistry--- 2002- --- (Abstracts and partially full text)
Education review          ---1998- ---
[Educational evaluation and policy analysis] - 1997-2013 ---
[Educational forum]-- Nov. 1959-Spring 1983
[Educational research]-- Feb. 1974 - Dec. 2013 --- (Full text)
Educational researcher-- Aug. 1997- ....(Full text)
[Educational studies
]-- June 1975-2012 (Full text)
The Electronic Library-- June 2001- ....(Full text)
Les eleves du College (Psychico College) -- Mar. 1997-
Elle--- 2 τελευταίες χρονιές
[English journal]--- 1992 - 2015
Environment for Europeans -- Apr. 2002- ....(Full text)
[Epsilon]-- 1987-1988
[ETS development]-- Spring 1989-Spring 1995
[The European bookseller]-- July 1994-Oct. 1997
European economy-- 1997-  --- (Abstracts)
Evaluation and research in education -- Nov. 1991- ....(Full text)
[Expedition]-- Fall 1959-Summer 1965

- F -

[Foreign affairs]- - Oct. 1968-Dec. 2017
[Foreign policy]-- Spring 1989-Winter 1991-92 --- (Contents)
[Forensic quarterly]-- 1988 -1989
[Fortunatae]-- 1991-1998
Fortune international- - 19 Jan. 1987- --- (Abstracts)
Le francais dans le monde -- 1996- --- (Contents)

- G -

[Gazeta Matematica] -- Jan. 2010-Dec. 2010
[The Geographical magazine] -- Jan. 1967-1972
[Gnomon] --- Feb. 1971-July 1989
The Good book guide magazine-- Sept. 1993 - Jul. 2015-
[Greece's weekly] -- 1990-June 1993
[Greek American trade] --- Mar. 1993-Aug. 1995
[Greek forum] --- Dec. 1994-Sept. 1996
[Greek heritage] --- 1963-1965

- H -

Harvard business review --- 1990- ---(Για κωδικούς πρόσβασης πατήστε εδώ)
Harvard educational review --- Winter 1961- --- (Full text available via EBSCO)
Harvard library bulletin --- Winter 1948 -  --- (Contents)
[Hellenic features international] -- Oct. 1988-June 1989
Hesperia--- 1932-
[Historia]--- 1955-1963 
[The Historical outlook] --- 1923-1926
[History and theory] --- 1961- 2015--- 
History today --- 1967- --- (Abstracts)
[Horizon] -- Sept. 1958 - July 1963
[The Horn book magazine] -- Feb. 1967-1975 --- (Abstracts)
[Hudson review] -- 1991 --- (Abstracts and partially full text)

-I -

IB visions (Psychico College) -- 2001-
IB world -- 1994 - 
IFLA annual -- 1969-
IFLA journal -- 1975- ....(Full text)
[Illinois classical studies] -- 1976
[Independent school]]-- Spring 1987-Spring 1999
[Informations et documents]-- 1967-15 Dec. 1967
Intelligent Life--- Winter 2007-Feb. 2013 
[Intercultural education] -- Dec. 1969-Nov. 1970
International Institute for Educational Planning (IIEP newsletter) -- 1990-2013 (Contents)
[International journal of Middle East studies]-- 1970 - 1983
[International library review]-- 1969-1982
International New York Times (Για κωδικούς πρόσβασης πατήστε εδώ)
[International schools journal]-- 1988-Nov. 1999

 

- J -

[Journal of aging and physical activity] -- 1997 - Oct. 2012 --- (Abstracts)
Journal of chemical education -- 1988-
[Journal of college science teaching]---- Mar. 2002 - Mar. 2013 --- (Contents)
[Journal of contemporary history] -- 1966 - Oct. 1982
Journal of economic literature -- Mar. 1997-Mar.2013 (Abstracts)
Journal of economic perspectives -- May 1997- --- (Abstracts)
[Journal of education]--- Oct. 1967 - Jun. 2014
[Journal of family therapy]---- Feb. 2009 - Feb. 2014
[Journal of general education] -- Apr. 1967 - Spring 1982
[Journal of Hellenic studies] -- 1924 -1969
[Journal of higher education] -- 1989 -1992
Das journal von Kantza (Athens College) -- June 1995-
[Journal of Multilingual and Multicultural Development] -- 1987-1990
[Journal of Roman studies] -- 1927-1934
[Journal of sport and exercise psychology] -- Mar. 1997-Dec. 2012 --- (Abstracts)
[Journal of sport management] -- 1997 - Nov. 2012 --- (Abstracts)
[Journal of teaching in physical education] -- 1992 - Oct. 2012 --- (Abstracts)
[Journal of the American Chemical Society] --- (Contents)

- K -

The Kantzian (Athens College) -- Mar. 1994-
Knowledge quest -- Nov./Dec. 1997- --- (Contents and partially full text)

- L -

[Language and education] -- 1990-2013
[Language learning] -- Mar. 1992-Dec. 2012
[Language teaching abstracts] -- 1968-1970
[Library and information science abstracts] -- 1970-1972
Library journal -- 15 Sept. 1959- --- (Abstracts)
Library of Congress information bulletin -- 1990- ....(Full text)
[Life] -- Apr. 1988-May 2000
[Life Atlantic] -- 7 Dec. 1959-21 Dec. 1970
London review of books -- 12 last months --- (Abstracts)

- M -

Mad -- 1993-
Managing information -- 2000-
[Mathematical intelligencer]--- 1987 - 2013
Mathematics teacher -- Apr. 1988 - 
[Message olympique=Olympic message] -- Dec. 1988-Dec. 1994
[Mikado] -- Feb. 1993-July 1998
[Modern Greek Society newsletter] -- Oct. 1973-May 1993
[The modern language journal*]---- Mar. 1992 - Fall 2015
Modern painters -- June 2002-
Un monde sans frontieres (Psychico College) -- 2002
[Mondo Greco] -- 1999-Fall 2004 --- (Contents)
[The Musical Τimes] -- Apr. 1967-Dec. 1979 

- N -

National geographic -- 1926- --- (Selected abstracts)
[National geographic world] -- 1997-2002
[Natural history] -- 1959-1996 
[Nature] -- Jan. 1985-Sept. 1991 --- (Contents)
[NCTM news bulletin] -- Mar. 1989-Sept.2010
[Neo-Hellenica] -- 1970-1975
[Nestor] -- 1964-1991
[The new criterion] ---Apr. 2002-May 2002 (Contents and partially full text)
New republic -- 4 Apr. 1988- --- (Abstracts)
New scientist -- 10 Jan. 1980- --- (Contents and partially full text)
[New standpoints] -- Sept. 2004- May 2007 
New York review of books -- 12 τελευταίοι μήνες
The New Yorker -- 4 Feb. 2002- --- (Contents) --- (Για κωδικούς πρόσβασης πατήστε εδώ)
New York Times - (see International New York Times)
[Newsweek international]--- 24 Feb. 1964 - Jan. 2013 
Notre journal (Athens College) -- 1997-
[Le nouvel observateur] -- 12 Nov. 1992-13 Jun.2013 ....(Full text)

- O -

[The Observer] -- Mar. 1987 - Feb. 1991 ....(Full text)
[Odyssey] -- Feb. 1994 - Nov. 1997
Okapi -- 1993 - --- (Contents)
[Olympic review] -- 1989 - Dec. 2017
[Opera news] -- 4 Feb. 1961 - 26 June 1973 --- (Contents)
[Oxford review of education] -- 1975 - 1978 

- P -

Paris match---- 2018-
[People and the planet] -- 1992-1999 --- (Contents)
[Philosophy] -- 1970-Oct. 1982
The Physician and sports medicine -- 1988- ....(Full text)
[Physics education]--- May 1966 - Nov. 1977, 2002 - Nov. 2015
[Physics teacher]--- 1966 - Jan. 2016
[Physics today] -- Jan. 2004-Nov.2012 --- (Abstracts)
[The Planetary report] -- May 1991 - Feb. 1998 --- (Contents)
Plays -- 1991- --- (Contents)
[Plays and players] -- 1968-1972
[Plays international] -- Sept. 2000-Jan. 2004
[Political quarterly*]--- 1988 - 2015
[Popular photography] -- 1989-2017
[Preuves] -- 1959-1966
[Proceedings of the British Academy] -- 1971 --- (Abstracts)
[Prospects] -- 1974-1979 ....(Full text)
Psychico College times -- Dec. 1989-
[The Psychologist] -- 1996-Mar. 1997
Psychology today -- May 1988 --- (Contents)
The Punchline (Psychico College) -- June 2002

- Q -

[Quality] -- May 1967-1973
[Quarterly review of literature] -- 1966 - 1984 

- R -

Readers guide to periodical literature -- Mar. 1988-
[Refugees] -- July 1987-Apr. 1990
[Research update] -- July 1997-July 1999
Revue des etudes grecques -- 1970-
Revue EPS -- 1991-
Rolling stone -- 3 last years --- (Contents)

- S -

Scholastic coach and athletic director -- Mar. 1987-
School librarian -- Mar. 1983-
School library journal -- Apr. 1988- --- (Abstracts)
[School library media quarterly] -- Fall 1993-Summer 1997
[School science and mathematics] -- 1967-1982
[School science review] -- Sept. 1979-1982
Die Schuler von College (Psychico College) -- Mar. 1992-
Science -- 19 Mar. 1999- --- (Contents)
Science news -- 12 Mar. 1988- --- (Full text)
[Science teacher] -- Feb. 2000 - Mar. 2013
[Scientific American] -- Feb. 1957-Dec. 2013 --- (Abstracts)
[Scientific journal] -- June 1995-1997
SIG bulletin -- July 1985-1986
Sight and sound -- Winter 1962-
[Sloan management review] -- July 1989-Sept. 1997
[Smithsonian] -- Apr. 1988- Dec. 2017
[Social studies review] -- Spring 1988-Spring 1994
[South African panorama] -- June 1961-1976
[Stamps] -- 1 Oct. 1949-30 June 1951
[Studies in educational evaluation] -- Mar. 1992 - Dec. 2013 
[Swimming technique] -- Feb. 1992-2004
[Swimming world] ----Oct.2004 - Dec.2006

- T -

[Teaching and teacher education]-- Feb. 1992 - Jan. 2015
[Teaching elementary physical education] -- Mar. 1992- Nov.2006
[Teaching history] -- May 1969
[Theatre arts] -- Spring 1948-1963
[Themes in education] -- Winter 2000-May 2004
Time international -- 1948- ....(Full text)
[The Times Educational Supplement (TES)] -- Jan. 2015-Dec. 2018
[The Times Literary Supplement (TLS)] -- Jan. 2015-Apr. 2018
[Trade with Greece] -- 1988-Feb. 2001

- U -

Unsere Zeitung (Psychico College) -- May 1997-
U.S. news and world report -- 11 Jan. 1988- ....(Full text)

- V -

[The Virginia quarterly review] -- Winter 1989 - Autumn 1991
[Vital speeches of the day] -- 15 Jan. 1986 - Mar. 1995
Voice of Youth Advocates (VOYA) -- Feb. 1988 -
Voices from the middle -- Feb. 1996, Sept. 2000 -

- W -

The Washington Post --- (Για κωδικούς πρόσβασης πατήστε εδώ)
Wilson library bulletin] -- Sept. 1949 - 1983
[World conservation] -- 1990 - 1995
[World literature today books abroad] -- Winter 1977 - Fall 1982
[WWF News] -- Sept. 1990 - Apr. 1993

- Z -

[Zygos] -- 1955 - 1979