ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Γρηγορόπουλος Θαλής 6ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 41 01:21.05
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Αρχοντίδη Ευαγγελία 6α Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 4 01:07.93
03/07/2022 Χριστακοπούλου Κίρρα 6γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 13 01:12.82
03/07/2022 Παπαδέδε Λήδα 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 44 01:22.42
03/07/2022 Πιπεράκη Μαρίνα 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 54 01:26.44
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Αρχοντίδη Ευαγγελία 6α Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 4 01:15.60
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Γρηγορόπουλος Θαλής 6ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 18 01:37.37
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Ρογκοπούλου Σοφία 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 31 01:41.83
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 10 01:20.39
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Ρογκοπούλου Σοφία 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 23 03:34.57
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 3 02:46.47
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Αρχοντίδη Ευαγγελία 6α Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 1 05:11.12
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Αρχοντίδη Ευαγγελία 6α Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 1 09:59.55
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Παπαδέδε Λήδα 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 43 00:37.58
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Χριστακοπούλου Κίρρα 6γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 19 00:33.95
03/07/2022 Πιπεράκη Μαρίνα 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 50 00:38.89
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Αρχοντίδη Ευαγγελία 6α Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 3 00:33.37
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Γρηγορόπουλος Θαλής 6ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 14 00:43.34
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Ρογκοπούλου Σοφία 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 16 00:45.11
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος 6β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 9 00:37.90