ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Μπερλής Νικόλαος-Θεοφάνης 5ζ Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 19 01:20.51
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Λιβανού Αλίκη 5β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 25 01:22.78
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Κολοβού Ελένη 5γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 1 01:29.94
03/07/2022 Λιβανού Αλίκη 5β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 16 01:42.98
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Ζαμπίκος Αντώνιος 5ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 1 01:20.05
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Ζαμπίκος Αντώνιος 5ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 2 02:59.89
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/07/2022 Κολοβού Ελένη 5γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 1 03:13.58
03/07/2022 Λιβανού Αλίκη 5β Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 8 03:32.14
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Μπερλής Νικόλαος-Θεοφάνης 5ζ Δημοτικού Κολλέγιο Ψυχικού 22 00:36.51
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
03/07/2022 Ζαμπίκος Αντώνιος 5ε Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 2 00:35.56
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
02/07/2022 Κολοβού Ελένη 5γ Δημοτικού Κολλέγιο Αθηνών 1 00:40.68