ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Κοτταρίδης Αθανάσιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:14.65
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Κοτταρίδης Αθανάσιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:14.59 Ν/Ε
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 05.60
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 05.57
11/07/2021 Λαμπρινοπούλου Ελευθερία-Έληα Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 40 04.66
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσον Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 01.88
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Κουλουμέντα Βιργινία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 01.68
10/07/2021 Τουτζιαρίδη Αμαλία-Χριστίνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01.64
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσον Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 01.87
11/07/2021 Βυλλιώτης Ιάσων Α1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 01.83
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Κουλουμέντα Βιργινία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.65
10/07/2021 Τουτζιαρίδη Αμαλία-Χριστίνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 01.58
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Χλωρού Ιλεάνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:12.63
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Χατζητσάκος Ταξιάρχης Β7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 20 00:11.65
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Χλωρού Ιλεάνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:12.69
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 04:00.44
10/07/2021 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 14 04:17.08
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Σπανού Μαρία-Εριέττα Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 18 05:07.37
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Χλωρού Ιλεάνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:26.04
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Χλωρού Ιλεάνα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:26.28
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Κριεζής Αντώνιος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 15 09:35.22
11/07/2021 Κουκουλάρης Μάρκος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 19 09:41.17
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Βάσσος Παντελής B1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:53.66
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Ίβιτς Άννα-Μαρία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:57.33
10/07/2021 Ροδοπούλου Ελένη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:59.16
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Ίβιτς Άννα-Μαρία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:58.94
10/07/2021 Ροδοπούλου Ελένη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:59.33
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Κοτταρίδης Αθανάσιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:44.55
10/07/2021 Κανελλόπουλος Δημήτριος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:44.55
10/07/2021 Κυρκιλής Νικήτας Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:44.55
10/07/2021 Δημητριάδης Νικόλαος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:44.55
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/07/2021 Παντολέων Αλεξάνδρα ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 26 00:52.33
10/07/2021 Αζά Θεοδώρα Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 26 00:52.33
10/07/2021 Μαύρου Ηρώ Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 26 00:52.33
10/07/2021 Κεφάλα Χλόη Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 26 00:52.33
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Β7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 03:26.30
11/07/2021 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 03:26.30
11/07/2021 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 03:26.30
11/07/2021 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 3 03:26.30
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Ίβιτς Άννα-Μαρία Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 04:01.03
11/07/2021 Γκιόκα Άννα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 04:01.03
11/07/2021 Ροδοπούλου Ελένη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 04:01.03
11/07/2021 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 04:01.03
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/07/2021 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Α7 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 16 02:04.25