ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:15.51
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 27.28
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 05.58
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 01.56
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 4461 Ν/Ε
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:26.94
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 02:42.00
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
27/04/2021 Καλδή Χριστίνα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 10.80