ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/07/2020 Σιδέρη Ελένη-Ινώ Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 8 36.82 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/07/2020 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσονας Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 7 01.85
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/07/2020 Κουλουμέντα Βιργινία Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 01.60
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/07/2020 Καμπίτσης Γεράσιμος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:11.27
25/07/2020 Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:11.37
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/07/2020 Αντωνοπούλου Χριστιάνα Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:12.81
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/07/2020 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 04:14.74
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/07/2020 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 6 05:00.10
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/07/2020 Χλωρού Ιλεάνα Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:26.51
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/07/2020 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:55.02
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
25/07/2020 Τζώνος Παναγιώτης Β6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:43.67
25/07/2020 Δημητριάδης Νικόλαος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:43.67
25/07/2020 Καμπίτσης Γεράσιμος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:43.67
25/07/2020 Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Β5 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:43.67
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/07/2020 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 03:36.34
26/07/2020 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Α9 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 03:36.34
26/07/2020 Κριεζής Αντώνιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 03:36.34
26/07/2020 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 03:36.34
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/07/2020 Τζιαμούρτα Αθηνά-Μαρία Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 04:13.93
26/07/2020 Μπαδογιαννάκη Μαγδαληνή Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 04:13.93
26/07/2020 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 04:13.93
26/07/2020 Ρεφενέ Αικατερίνη-Ευαγγελία ΙΒ1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 04:13.93
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
26/07/2020 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 02:22.40