ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Κοτταρίδης Αθανάσιος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:15.20
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Αζά Θεοδώρα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:12.37
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Λουμίδης Αριστείδης Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 01.68
13/07/2019 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσονας Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 01.64
13/07/2019 Βυλλιώτης Ιάσων Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 01.64
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Κουλουμέντα Βιργινία Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 01.58
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Λουμίδης Αριστείδης Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 01.55
13/07/2019 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσονας Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 01.55
13/07/2019 Βυλλιώτης Ιάσων Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 01.55
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Κουλουμέντα Βιργινία Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01.50
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 02:39.74
13/07/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:44.28
13/07/2019 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 02:50.10
13/07/2019 Λαιμός Μάρκος Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 02:54.14
13/07/2019 Χατζόπουλος Γεώργιος Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 21 02:58.74
13/07/2019 Ευσταθίου Θεόδωρος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 35 03:10.01
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Γκιόκα Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 03:18.14
13/07/2019 Κυλικά Νίκη Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 24 03:24.60
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Κριεζής Αντώνιος Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 10:10.07
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Αθητάκη Ελένη Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 30 00:48.03
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:35.33
14/07/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 02:35.33
14/07/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:35.33
14/07/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:35.33
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Κυλικά Νίκη Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 03:04.19
14/07/2019 Ροδοπούλου Ελένη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 03:04.19
14/07/2019 Γκιόκα Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 03:04.19
14/07/2019 Αθητάκη Ελένη Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 03:04.19
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Καρυαμπάς Ιωάννης-Άγγελος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:36.93
13/07/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:36.93
13/07/2019 Κυρκιλής Νικήτας Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:36.93
13/07/2019 Δημητριάδης Νικόλαος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:36.93
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Μαύρου Ηρώ Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:40.40
13/07/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:40.40
13/07/2019 Χλωρού Ιλεάνα Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:40.40
13/07/2019 Κεφάλα Χλόη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:40.40
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Χατζηγεωργίου Σπυρίδων Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 01:28.74
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
13/07/2019 Ροδοπούλου Ελένη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 01:47.66
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:09.46
14/07/2019 Δημητριάδης Νικόλαος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:09.89
14/07/2019 Κυρκιλής Νικήτας Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 36 00:10.38
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Χλωρού Ιλεάνα Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.61
14/07/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:10.74
14/07/2019 Κεφάλα Χλόη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:10.75
14/07/2019 Μαύρου Ηρώ Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 24 00:10.92
14/07/2019 Λάμψια Χριστίνα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 35 00:11.03
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:09.46
14/07/2019 Δημητριάδης Νικόλαος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:09.80
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Χλωρού Ιλεάνα Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:10.68
14/07/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:10.71
14/07/2019 Κεφάλα Χλόη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 00:10.71
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:12.64
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 21.06
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 05.15
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 3595 Ν/Ε
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 01:53.65
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 10.05
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Ορφανού Ιωάννα-Ιουλία Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 11.00
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
14/07/2019 Ορφανού Ιωάννα-Ιουλία Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 11.26 Ν/Ε