ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Τζιαμούρτας Ζήσης Α8 Κολλέγιο Αθηνών 2 06:28.63 Ν/Ε
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Ζαφέτ Μικαέλα Α3 Κολλέγιο Ψυχικού 1 07:41.30
28/03/2018 Σαρσέντη Σοφία Α8 Κολλέγιο Αθηνών 2 08:28.01
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Γεωργιάδη Αφροδίτη ΙΒ2 Κολλέγιο Ψυχικού 2 01.61
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Παντελόπουλος Αρχοντής-Άγγελος Β4 Κολλέγιο Ψυχικού 5 13.41
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Κουλουμέντα Πασχαλίνα ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 2 11.23
28/03/2018 Αλιπράντη Ναταλία Γ5 Κολλέγιο Αθηνών 4 11.02
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:12.30
28/03/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:12.33
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Αισώπου Νεφέλη Α1 Κολλέγιο Αθηνών 8 00:17.41
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Γρύλλης Λάζαρος Β2 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:16.46
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Κουρκουμέλης Γεώργιος Β3 Κολλέγιο Αθηνών 2 04:32.47
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Καλτσά Δωροθέα Α4 Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.27
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Κριεζής Ανάργυρος ΙΒ2 Κολλέγιο Ψυχικού 2 09:15.78
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος Α3 Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:53.07
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:58.53
28/03/2018 Διαμαντή Αναστασία Β2 Κολλέγιο Αθηνών 9 01:04.04
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Χαρατσίδης Νικόλαος-Χαράλαμπος Α8 Κολλέγιο Ψυχικού 6 01:01.24
ΦΥΛΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Γκιόκας Κωνσταντίνος Α2 Κολλέγιο Αθηνών 2 02:01.21
ΦΥΛΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
28/03/2018 Πανοπούλου Ιωάννα Β3 Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:22.91