ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
07/05/2018 Τζιαμούρτας Ζήσης Α8 Κολλέγιο Αθηνών 8 06:15.07
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
06/05/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Κολλέγιο Αθηνών 10 00:12.34
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
06/05/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Κολλέγιο Αθηνών 00:12.33
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
05/05/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.07 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
05/05/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Κολλέγιο Αθηνών 00:57.93
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
05/05/2018 Πανοπούλου Ιωάννα Β3 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:13.45
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
06/05/2018 Πανοπούλου Ιωάννα Β3 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:15.15
06/05/2018 Παπανδρέου Μαρκέλλα-Καλλιόπη Α8 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:15.15
06/05/2018 Δεληγιάννη Έλλη-Ευτυχία Α3 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:15.15