ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Τζουγκαράκης Νικόλαος Γ8 Κολλέγιο Αθηνών 1 01.89
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Γεωργιάδη Αφροδίτη ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 2 01.64
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Γεωργακόπουλος Δημήτρης Α2 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.26
04/04/2017 Κυριακόπουλος Βασίλειος Α2 Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:11.79
04/04/2017 Μπακαρός Αναστάσιος Α4 Κολλέγιο Ψυχικού 24 00:12.23
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή Β3 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:12.54
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Κανόνη Φανή-Μαρία Γ1 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:15.57
04/04/2017 Γιόκαρη Βασιλεία ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:16.02
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Καλεντερίδης-Στρούμπος Νικόλαος-Αλέξανδρος Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:16.06
04/04/2017 Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος Β4 Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:16.91
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Μηλιαράς Γεώργιος-Παναγιώτης Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 1 04:13.03
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Πανοπούλου Χριστίνα Α6 Κολλέγιο Ψυχικού 1 05:03.99
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Φριλίγκος Ιωάννης Β6 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:23.03
04/04/2017 Στόικος Στέφανος Β4 Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:23.65
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Αντωνοπούλου Στεφανία Γ3 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:26.47
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Μπούρλος Νικόλαος Γ4 Κολλέγιο Αθηνών 1 00:52.37
04/04/2017 Μπαδογιαννάκης Δήμος Α5 Κολλέγιο Αθηνών 2 00:52.66
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Ζαμκίνου Χριστίνα ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 6 01:03.37
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Παπαλιάκος-Αθανασίου Νικόλαος Γ3 Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:07.70
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
04/04/2017 Πανοπούλου Ιωάννα Α5 Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:17.33