ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Μάριος Ατζινάς Α1 Κολλέγιο Αθηνών 4 02:41.65
23/11/2019 Ίων Κούρκουλας Α4 Κολλέγιο Αθηνών 5 02:52.91
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Νικόλαος Στεφανής-Παυλίδης Α7 Κολλέγιο Αθηνών 7 02:28.51
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Μυρτώ Παπαδοπούλου Β6 Κολλέγιο Αθηνών 6 02:47.83
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Νικόλαος Παπαϊωαννίδης ΙΒ2 Κολλέγιο Ψυχικού 2 01:52.64
23/11/2019 Ανδρέας Στρατηγόπουλος Α2 Κολλέγιο Αθηνών 2 01:52.64
23/11/2019 Δημήτριος Σμυρνιός Β5 Κολλέγιο Αθηνών 2 01:52.64
23/11/2019 Αλέξανδρος-Παναγιώτης Κοντολέων Β2 Κολλέγιο Αθηνών 2 01:52.64
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Ελένη Γιάγκου Α2 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:04.11
23/11/2019 Χρύσα Καραγιαννίδου Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:04.11
23/11/2019 Μαρία Κεφαλογιάννη Α4 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:04.11
23/11/2019 Άννα Ματσιώτα Β3 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:04.11
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Δημήτριος Σμυρνιός Β5 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:10.69
23/11/2019 Ανδρέας Στρατηγόπουλος Α2 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:10.69
23/11/2019 Αλέξανδρος-Παναγιώτης Κοντολέων Β2 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:10.69
23/11/2019 Νικόλαος Παπαϊωαννίδης ΙΒ2 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:10.69
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Ελένη Γιάγκου Α2 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:16.77
23/11/2019 Άννα Ματσιώτα Β3 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:16.77
23/11/2019 Μαρία Κεφαλογιάννη Α4 Κολλέγιο Αθηνών 3 02:16.77
23/11/2019 Ειρήνη Λιβιεράτου Α4 Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:16.77
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Μάριος Ατζινάς Α1 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:26.44
23/11/2019 Νικόλαος Παπαϊωαννίδης ΙΒ2 Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:27.55
23/11/2019 Δημήτριος Σμυρνιός Β5 Κολλέγιο Αθηνών 11 00:28.47
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Άννα Ματσιώτα Β3 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:30.77
23/11/2019 Χρύσα Καραγιαννίδου Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:32.43
23/11/2019 Μυρτώ-Αικατερίνη Κοντολέων ΙΒ1 Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:33.36
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Αλέξανδρος-Παναγιώτης Κοντολέων Β2 Κολλέγιο Αθηνών 8 00:31.67
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Ελένη Γιάγκου Α2 Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:33.23
23/11/2019 Χρύσα Καραγιαννίδου Β2 Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:36.20
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Ανδρέας Στρατηγόπουλος Α2 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:34.22
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Ειρήνη Λιβιεράτου Α4 Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:33.67
23/11/2019 Χρυσούλα Πίκουλα Α8 Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:38.02
23/11/2019 Μυρτώ Παπαδοπούλου Β6 Κολλέγιο Αθηνών 10 00:40.90
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Αλέξανδρος-Παναγιώτης Κοντολέων Β2 Κολλέγιο Αθηνών 4 00:34.03
23/11/2019 Νικόλαος Παπαϊωαννίδης ΙΒ2 Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:35.48
23/11/2019 Ίων Κούρκουλας Α4 Κολλέγιο Αθηνών 11 00:38.38
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
23/11/2019 Μαρία Κεφαλογιάννη Α4 Κολλέγιο Αθηνών 3 00:36.87
23/11/2019 Άννα Ματσιώτα Β3 Κολλέγιο Αθηνών 6 00:38.63