• Αναλυτικά προγράμματα στα σχολεία του Ε.Ε.Ι.
  • Τα αναλυτικά προγράμματα Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων  αποτελούν μια συνέχεια.
  • Η εξέλιξη της επιστημονικής γύμνασης βάσει νέων μεθόδων διδασκαλίας θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδιού.
  • Η γύμναση - άθληση προσπαθούμε να γίνει τρόπος ζωής για το παιδί και να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.