Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Κολλέγιο Αθηνών και στο Κολλέγιο Ψυχικού συντελούν στη διαρκή βελτίωση των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών και των μαθητριών σύμφωνα με την αρχαία ρήση “ Ἄμμες δὲ γ᾽ ἐσσόμεσθα πολλῷ κάρρονες”. Με πίστη και προσήλωση στις επιταγές του “εὖ ἀγωνίζεσθαι” και της Κολλεγιακής παράδοσης επιδιώκουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ενστερνιστούν την αξία της διά βίου άσκησης και να την καταστήσουν αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Κολλέγιο συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών του σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες.