Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά & Κινεζικά

Στόχος του Κέντρου Ξένων Γλωσσών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές του Σχολείου να αποφοιτήσουν έχοντας επαρκή γνώση μίας ή ακόμη και δύο ή τριών μοντέρνων ξένων γλωσσών. Το Κέντρο προετοιμάζει τους μαθητές ώστε να ανταποκριθούνε στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα. Τα ομαδικά μαθήματα δημιουργούν μία ευχάριστη παιδαγωγική ατμόσφαιρα, ενθαρρύνουν τους μαθητές να εξασκήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες με φίλους και να εμπνευστούνε από τους συμμαθητές τους. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα αναφέρεται στην ιστορία και στον πολιτισμό της ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήση βιβλιοθήκης, κλπ. και χρησιμοποιεί, ηλικιακά προσαρμοσμένα, τραγούδια, παιχνίδια, κάρτες λεξιλογίου, παντομίμα, χειροτεχνίες, παραμύθια και κατασκευές για να ζωντανέψει την μάθηση. Στη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής από αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό.  Τα διπλώματα στη Γερμανική γλώσσα είναι αυτά που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFRL).

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών διοργανώνει εκπαιδευτικές/πολιτιστικές εκδρομές στο εξωτερικό – οι μαθητές του Κέντρου θα έχουν προτεραιότητα σε αυτές τις εκδρομές. 

Δίδακτρα

Δημιουργικές Δραστηριότητες Δημοτικού (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά) €470
Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά €500
Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά (Τρίτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή) €625
Γαλλικά - Γερμανικά (Τετάρτη)
€920
Κινεζικά (Δημοτικό) €500
Κινεζικά (Γυμνάσιο-Λύκειο) €1.000