Ξένες Γλώσσες

Ειδικά Προγράμματα - Ξένες Γλώσσες
Στόχος του προγράμματος Γαλλικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα.
Ειδικά Προγράμματα - Ξένες Γλώσσες
Στόχος του προγράμματος Γερμανικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα.
Ειδικά Προγράμματα - Ξένες Γλώσσες
Η Κινεζική Γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου και η μοναδική ζωντανή γλώσσα που χρησιμοποιεί ιδεογράμματα.