Από την ίδρυση του Σχολείου μας, καθιερώθηκαν ορισμένοι θεσμοί που με το πέρασμα του χρόνου προσαρμόσθηκαν στις ανάγκες κάθε εποχής, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρή Κολλεγιακή παράδοση. Οι Κολλεγιακοί θεσμοί συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των μορφωτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών στόχων του Σχολείου, συμπληρώνοντας το ακαδημαϊκό του πρόγραμμα και αποτελούν έως και σήμερα στοιχεία που συνθέτουν την ξεχωριστή «φυσιογνωμία» του.

Οι Θεσμοί μας