Τα Μαθήματα

ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1945-1985

Στο μάθημα θα επιχειρήσουμε να καλύψουμε όλες τις πλευρές της ελληνικής πραγματικότητας όπως αυτή διαμορφώθηκε στη διάρκεια της δικτατορίας Μεταξά, στη συμμετοχή της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής της χώρας (1941-1944). Η απελευθέρωση του 1944, η επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας, ο εμφύλιος και η πολιτική πραγματικότητα αμέσως μετά, η παρουσία της Ελλάδας στον Ψυχρό Πόλεμο, οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας, η πολιτική της Τουρκίας αυτή την περίοδο, το Κυπριακό Ζήτημα, η πολιτική πραγματικότητα και ο κοινωνικός μετασχηματισμός στις δεκαετίες των 1960 και 1970, η Δικτατορία, η Μεταπολίτευση του 1974, οι νέες μορφές πολιτικής και πολιτιστικής διαχείρισης κ.ά., θα αποτελέσουν, επίσης, αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας.
Επιστροφή