Θερινά προγράμματα

Τα Θερινά Προγράμματα του Κολλεγίου προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες ζωής στους μαθητές μας, βοηθώντας τους να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες. Παράλληλα, ενισχύουν τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του Σχολείου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πολυδιάστατου εκπαιδευτικού οργανισμού, που απευθύνεται σε μία ευρεία μαθησιακή κοινότητα. Τα Θερινά Προγράμματα, αξιοποιώντας την εμπειρία 85 εκπαιδευτικών και προπονητών, προσελκύουν σήμερα περισσότερα από 420 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών τον χρόνο. Στους συμμετέχοντες προσφέρονται επιλογές μεταξύ 95 αθλημάτων και δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται στο καταπράσινο campus του Σχολείου στην Κάντζα έκτασης 183.000 m², με 24 γήπεδα και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.