Πρόγραμμα STEAM

Stirixi7

Η εκπαίδευση STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) στο Κολλέγιο βασίζεται στην έννοια της «διεπιστημονικότητας» ή της «πρακτικής αρχιτεκτονικής». Τα ολιστικά εκπαιδευτικά μοντέλα Primary Years Programme, Middle Years Programme και Diploma Programme που εφαρμόζονται από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο και το IB DP στοχεύουν στην καλλιέργεια διερευνητικού πνεύματος, εντός και εκτός της τάξης. Αυτά τα μοντέλα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις πρακτικές και τον τρόπο σκέψης του STEAM, να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την καινοτομία και να προαγάγουν διεπιστημονικές μαθησιακές εμπειρίες που δίνουν καινοτόμες λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα.

Δείτε περισσότερα εδώ