Δράσεις Γραφείου Συμβουλευτικής

1.  Λειτουργία και Διαχείριση Καρτέλας του Γραφείου Συμβουλευτικής στον δικτυακό χώρο του Γυμνασίου (CMS)
Την τελευταία δεκαετία, σε συνεργασία με τους τεχνικούς πληροφορικής του Γυμνασίου, το Γραφείο Συμβουλευτικής διαθέτει καρτέλα στη δικτυακή πλατφόρμα του σχολείου  Microsoft Content Management System (CMS), Γυμνάσιο ΚΑ «e- Γραφείο Συμβουλευτικής» με χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς προσβάσιμο από το σπίτι.

2. Δημιουργία εντύπων
Δημιουργία εντύπων και άλλου πληροφοριακού υλικού για  διάφορα ζητήματα (π.χ. πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ζητήματα μάθησης, διατροφή εφήβου, χρήση ουσιών, εξάρτηση από Διαδίκτυο κ.ά.). Το υλικό αυτό, που απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, διατίθεται είτε σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Συμβουλευτικής είτε σε ηλεκτρονική στις πλατφόρμες  CMS και  SoSimple από το σπίτι. 

3. Welfare Officers (Υπεύθυνοι Ευημερίας): Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί από το 2010 σε συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Γυμνασίου, τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του 15μελούς και των 5μελών μαθητικών συμβουλίων, οργανώνονται   προγράμματα ευαισθητοποίησης και πρόληψης των μαθητών. Το Πρόγραμμα Welfare Officers (Υπεύθυνοι Ευημερίας) στελεχώνεται από 25 μαθητές - μέλη Μαθητικών Συμβουλίων (1 άτομο από κάθε 5μελές συμβούλιο τμήματος & 1 άτομο από το 15μελές συμβούλιο του Γυμνασίου). Οι μαθητές αυτοί, μαζί με τους Καθηγητές Συμβούλους των τμημάτων, εκπαιδεύονται από το Γραφείο Συμβουλευτικής στη διαμεσολάβηση αλλά και στη λήψη πρωτοβουλιών για προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης στο Γυμνάσιο, ώστε να φέρνουν θέματα και να παρακινούν σε ενεργή συζήτηση το 5μελές και την υπόλοιπη τάξη (π.χ. κάπνισμα, αλκοόλ). Με τον Welfare Officer ενισχύεται η βασική αποστολή Μαθητικών Συμβουλίων απέναντι στους μαθητές (αίσθημα δημοκρατίας, εκπροσώπησης  και  ευημερίας στο Σχολείο). To συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει βραβευθεί από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Best Practice Award) και σε διαγωνισμό του Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας & το Βρετανικό Συμβούλιο.

4. Study Skills Workshops στην Α΄ Γυμνασίου
Με στόχο την επίτευξη αυτογνωσίας και βελτίωσης της οργάνωσης της μελέτης, πραγματοποιούνται εργαστήρια σε όλα τα τμήματα της Α’  Γυμνασίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους Καθηγητές Συμβούλους των τμημάτων του Γυμνασίου. Οι μαθητές  υποστηρίζονται στο πώς μπορούν να βελτιώσουν τη μελέτη τους  και πώς μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους στο Γυμνάσιο.

5. Ηλεκτρονικές έρευνες σε  συνεργασία με τη  Μαθητική Κοινότητα
Σε συνεργασία με το 15μελες μαθητικό συμβούλιο & τους Welfare Officers  πραγματοποιούνται μεταξύ των μαθητών μικρές ηλεκτρονικές έρευνες για θέματα όπως  σχολικός εκφοβισμός, διαφορετικότητα, χρήση Διαδικτύου, αλκοόλ και κάπνισμα, διατροφή στην εφηβεία κ.α. Τα αποτελέσματα των ερευνών όχι μόνο συζητούνται στα τμήματα, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ζωής, αλλά παρουσιάζονται από το 15μελές και τους Welfare Officers σε όλη τη μαθητική κοινότητα με τη βοήθεια προσκεκλημένου ειδικού.

6. Οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων για τους Καθηγητές
Οργάνωση και υλοποίηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Γυμνασίου επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου. O
μαδικές παρεμβάσεις σε τμήματα σε συνεργασία με τον Καθηγητή-Σύμβουλο.

7. Ατομική Συμβουλευτική
Εφαρμόζεται ατομική συμβουλευτική προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η καθοδήγηση και συμβουλευτική  γονέων γίνεται σε συνεργασία με τη γραμματεία του Γυμνασίου για τη διαδικασία έκδοσης γνωμάτευσης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από  κρατικούς φορείς.

8. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού εργαστηρίου (workshop) στους γονείς
Πραγματοποιείται δια ζώσης αλλά και ψηφιακά Εργαστήριο/Workshop σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου με θεματολογία που αφορά στην εφηβεία, τον ρόλο του γονέα αλλά και τα όρια στη ψηφιακή ζωή.

9. Υποδοχή και Ξενάγηση των μαθητών του Δημοτικού στο Γυμνάσιο
Πραγματοποιείται επίσκεψη και ξενάγηση των μαθητών της Στ’ Δημοτικού στο campus του Ψυχικού με σκοπό τη γνωριμία με το Γυμνάσιο. Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης έχουν υποβάλει στον δάσκαλό τους απορίες σχετικά με το Γυμνάσιο, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται μέσω των Διευθύνσεων των δύο σχολικών βαθμίδων στη Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου ΚΑ,  με στόχο να επεξεργαστούν και να απαντηθούν  από τους μαθητές του Γυμνασίου την ημέρα της υποδοχής.