Δράσεις Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Υποδοχή Μαθητών

Γνωριμία τον Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους με καινούργιους μαθητές για την ομαλή ένταξή τους στην Α’ Λυκείου και στο ΙΒ DP, ενημέρωσή τους για τον ρόλο του Τμήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ξενάγησή τους στο campus σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και μέλη από το Συμβούλιο των μαθητών.

Συμβουλευτική Μαθητών

Λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά και ανάγκες του κάθε μαθητή, παρέχουμε τη δυνατότηταατομικής συμβουλευτικής είτε σε μαθητές οι οποίοι αναζητούν από μόνοι τους βοήθεια, έχοντας κάποιο αίτημα, είτε σε εκείνους που κρίνεται απαραίτητο από δική μας πληροφόρηση μέσω των Γονέων, των Καθηγητών τους ή/ και της Διεύθυνσης. Στόχος μας είναι η συναισθηματική και ακαδημαϊκή υποστήριξη των μαθητών σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο. Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο υπάρχει συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς, που υποστηρίζουν τα παιδιά.

Συμβουλευτική Γονέων

Για να επιτευχθεί καλύτερα η υποστήριξη των μαθητών μας, παρέχουμε συμβουλευτική  γονέων  εκείνων των μαθητών  που βρίσκονται σε συμβουλευτική διαδικασία με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πορεία τους αλλά και σε γονείς μαθητών του Σχολείου που αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν μαζί μας για θέματα σχετιζόμενα με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους όπως επίσης και ζητήματα συναισθηματικά, μαθησιακών δυσκολιών ή οτιδήποτε  προβληματίζει την καθημερινότητα των μαθητών μας.

Παρακολούθηση και στήριξη σε μαθητές με Μ.Δ.

Συναισθηματική και μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, δεξιότητες μελέτης και οργάνωσης και να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τους.

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  • Χορήγηση του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Τεστ «Άριστον») σε όλους τους μαθητές της Α’ Λυκείου.
  • Ατομικές συναντήσεις με όλους τους μαθητέςτης Α’ Λυκείου για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του Τεστ «Άριστον» (ικανότητες, τύποι προσωπικότητας, αυτοεκτίμηση, έλεγχος και επαγγελματικά ενδιαφέροντα). Στόχος των συναντήσεων είναι η διερεύνηση και η ανάλυση του προσωπικού και επαγγελματικού προφίλ κάθε μαθητή, η παροχή βοηθείας στη διαμόρφωση εικόνας εαυτού κατά τη μετάβασή τους προς την ενηλικίωση και η συνδρομή στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών (Γενικό Λύκειο ή IB DP) και στον προγραμματισμό μελλοντικών στόχων.
  • Οργάνωση του Προγράμματος Θερινού Επαγγελματικού Προσανατολισμούγια μαθητές Α’, Β’ Γενικού Λυκείου και μαθητές του ΙΒ1 με στόχο να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο το οποίο σκέφτονται να σπουδάσουν.

Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς

Στόχος είναι η ενημέρωση των καθηγητών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε επίπεδο προσωπικό/οικογενειακό/μαθησιακό και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα του εκάστοτε τμήματος ή/και μεμονωμένων περιπτώσεων μαθητών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τους εκπαιδευτικούς διοργανώνονται από το Τμήμα σεμινάρια με θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των μαθητών και την καλύτερη διαχείρισή τους (σχολικός εκφοβισμός, ανθεκτικότητα, επικοινωνία, ουσίες κ.α.). Τα σεμινάρια υλοποιούνται είτε από ψυχολόγους του Σχολείου είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Πριν από το άνοιγμα των σχολείων μετά την πανδημία, οι ψυχολόγοι του Τμήματος υλοποιήσαν webinar προς του εκπαιδευτικούς με θέμα «Επιστροφή στο Σχολείο – Δημιουργώντας την Καινούργια μας Καθημερινότητα».

Σεμινάρια

Διοργάνωση σεμιναρίων και webinars για γονείς και καθηγητές. Η θεματολογία εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Τα σεμινάρια υλοποιούνται από τους ψυχολόγους του Τμήματος ή από εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω της πανδημίας, οι ψυχολόγοι του Τμήματος πραγματοποίησαν δύο webinars με τίτλο: "Πρόκληση: Έφηβοι στο Σπίτι" και "Οδηγός Επιβίωσης για Γονείς κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις". 

Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Στήριξης

Τα προγράμματα έχουν ως στόχο την πρόληψη και την στήριξη των μαθητών.

  • Πρόγραμμα Διαχείρισης Συναισθημάτων
  • Πρόγραμμα για τον Σεβασμό
  • Πρόγραμμα για τη Διαχείριση Άγχους

 Όμιλος Life Skills

Οι μαθητές μαθαίνουν μια σειρά δεξιοτήτων (σεβασμός, επικοινωνία κ.ά.), οι οποίες θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο ανθεκτικοί και να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους.

Διαχείριση Κρίσεων

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (απώλεια, φυσικές καταστροφές, πανδημία κ.α.), είτε αυτό αφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις είτε αφορά στο Σχολείο ως σύνολο, στηρίζουμε τους μαθητές μας και όλη τη σχολική κοινότητα μέσα από ατομική συμβουλευτική, προγράμματα παρέμβασης και διαδικτυακή επικοινωνία.

Επιμορφώσεις

Πιστεύουμε στη «δια βίου μάθηση» και ως εκ τούτου παρακολουθούμε διαρκώς τις τρέχουσες εξελίξεις οργανώνοντας σεμινάρια, συμμετέχοντας σε ημερίδες και συνέδρια.

Video/Ομιλίες                                                                                                           

Δημιουργήσαμε video ειδικά για την περίοδο της καραντίνας, τα οποία παρακολουθούν οι μαθητές στην ώρα της Κοινωνικής Ζωής και στη συνέχεια συζητούν με τους καθηγητές τους. 

Δείτε παρακάτω τα video:

Διαχείριση Καθημερινότητας την Εποχή της Πανδημίας

H Σημασία της Προσπάθειας και των Προκλήσεων στον Δρόμο προς την Επιτυχία

Διαχείριση Άγχους

Η Φιλία στην Περίοδο της Εφηβείας